Chế độ tương thích Compatibility mode excel 2007

Chế độ Compatibility Mode là gì?

Phiên bản hiện tại của Microsoft Office đã giới thiệu tính năng mới không tương thích với các phiên bản cũ của Microsoft Office. Phiên bản mới của Word, Excel và Power Point cũng xử lý các tài liệu ở định dạng khác một chút so với các phiên bản cũ.

Khi bạn tạo một tài liệu mới trong Office 2013 hoặc 2016, nó được tạo ra như một tài liệu có khả năng truy cập vào tất cả tính năng mới và những định dạng mới nhất. Tuy nhiên, khi bạn mở tài liệu đó bằng Office 2010 hoặc phiên bản cũ hơn, thì lúc này nó sẽ mở ra ở chế độ Compatibility để đảm bảo nó vẫn y nguyên như lúc sử dụng trên Office 2013 hoặc 2016.


Chế độ tương thích Compatibility mode excel 2007
Đôi khi bạn có thể cần phải làm việc với các bảng tính đã được tạo ra trong các phiên bản trước của Microsoft Excel, chẳng hạn như Excel 2003 hoặc Excel 2000. Khi bạn mở các loại sách bài tập, họ sẽ xuất hiện trong chế độ tương thích .
Chế độ tương thích vô hiệu hóa tính năng nhất định, vì vậy bạn chỉ có thể truy cập các lệnh tìm thấy trong các chương trình đã được sử dụng để tạo ra các bảng tính. Ví dụ, nếu bạn mở một bảng tính được tạo ra trong Excel 2003, bạn chỉ có thể sử dụng các tab và các lệnh tìm thấy trong Excel 2003.

ex07_compat
Nếu bạn muốn truy cập vào tất cả các tính năng của Excel 2007, bạn có thể lưu các bảng tính trong các định dạng tập tin Excel 2007.
Để thoát khỏi chế độ tương thích:
Nhấp vào nút Microsoft Office .
Chọn Save As hoạt động Excel Workbook .


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Nếu chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com 

hoặc liên hệ qua : 
http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html