MS Excel 2016: Đổi Name cột trong Excel Từ số ( 1 , 2, 3 ) sang chữ cái ( A, B , C )

MS Excel 2016: How to Change Column Headings from Numbers to Letters

Trong ví dụ sau đây , có tên cột là số  (1, 2, 3, 4) - muôn đổi thành chữ (A, B, C, D) in Excel 2016  làm như thê nào ?!
Câu hỏi :Trong bảng Excel , có tên cột là số  (1, 2, 3, 4) - muôn đổi thành chữ (A, B, C, D) in Excel 2016  làm như thê nào ?!?
Trả lời : Chúng ta có thể đổi name cột từ số sang dạng chữ và ngược lại chỉ vài thao tác như bên dưới.
ở bảng ví dụ ta thấy các cột được đánh số 1,2,3,4  thay vì A ,B ,C ,d thông thương.
Do thói quen sự dụng nên khi thao tác chúng ta sẽ gặp khó khăn trong tính toán cũng như áp dụng công thức

Để đổi Số thành chữ ta làm các bước sau :
Đầu tiên ta vào File tab trên thanh  toolbar ở cửa sổ mở ra ta chọn Options ( như hình )
Microsoft Excel
ở cửa sổ Options , click vào  Formulas và nhìn qua bên trái. Clik uncheck ( bỏ dấu tích ở ô )  "R1C1 reference style" và click vào OK để kết thúc
Microsoft Excel
Khi ta quay lại màn hình ta sẽ thấy các Name cột sẽ chuyển từ Số sang Chữ như mặc định ta thường thấy 
Microsoft Excel
Trong một số trường hợp bạn muốn cột là số chĩ là thao tác ngược lại thao tác đã hướng dẫn ở trên là OK nhé


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Nếu chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com 

hoặc liên hệ qua : 
http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html