Phần mềm cơ bản cho dân văn phòng

CÁC PHẦN MỀM CƠ BẢN CHO DÂN VĂN PHÒNG

 1. Driver máy in bill K80

 2. Driver Xprinter 350 B

 3. Font Mã Vạch 

 4. Tools đổi IP Xprinter

 5. Winrar 32   winrar 64

 6. Office 2010 32 bit

 7. Office 2010 64 bit

 8. Carck Office 2010 Tookit An VI Tính

 9. Carck Office 2010 KMspico

 10. Key + Donet 4.0 cho Office 2010

 11. Teamview QS 9

 12. Teamview 11 Crack

 13. Đổi ID teamview Auto Code Mr.Vũ viết

 14. Custom UI Editor For Microsoft OfficeOffice cus IE

 15. Driver wan win 7 32 bit  

 16. Driver wan win 7 64 bit

 17. IDM dowload 6.23

 18. CRACK WIN LOADDER 2.2              RemoveWAT 2.2.8.0

 19. Utraview 6.2

 20. googledrivesync

 21. Code Hide Ribon

 22. Cốc Cốc

 23. Chomre

 24. Hiện file ẩn USB

 25. Xóa rác CCleaner

 26. Gỡ cài đặt Your-Uninstaller setup

 27. Gỡ cài đặt Protable

 28. Update Win 10 lên bản mới nhất 1809

 29. Camtasia 9 Vĩnh viễn ( Quay màn hình )

————————————————————————————————————————————————–
Key office 2010 win 7:      DX4MW-PB7F4-YR4WT-BV3MM-4YV79    
Key office 2010 win 10 :    6QFDX-PYH2G-PPYFD-C7RJM-BBKQ8
Ghost ổ C chọn Form Image / Xóa ổ C chọn Prime / Set acite / Rebul MBR / Apply        **
* Mở chương trình cùng window : Run gõ shell:startup
* Tắt Windows Defende trong win 10
Bước 1: . Run nhập gpedit.msc
Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components => Windows Defender – > Turn off Windows Defender
Bước 2: . Run nhập services.msc  Discable đi rồi Stop rồi Apply

Post a Comment