Phần mềm giảm Kick thước file Excel với Excel File Size Reduce


Bạn có một hay nhiều file Excel lưu trữ dữ liệu thường xuyên. Sau một thời gian bạn sẽ thấy kích thước file của nó sẽ lớn dần, ảnh hưởng đến tốc độ khi mở file cũng như chiếm nhiều không gian lưu trữ của đĩa hơn. Chính vì vậy, việc thu nhỏ lại kích thước file sẽ giúp tăng tốc mở file, tiết kiệm dung lượng đĩa được nhiều hơn và Excel File Size Reduce chính là chương trình giúp bạn thực hiện điều đó. 
Giảm file Excel  với File Size Reduce
Phần mềm giảm Kick thước  file Excel với Excel File Size Reduce


Cách thu nhỏ như sau:

- Khởi động chương trình, bấm nút Add Excel File(s) và chọn file Excel có kích thước cần thu nhỏ hoặc bấm nút Add All Excel File(s) In Folder để chọn nhiều file Excel trong một thư mục.

- Bạn nhớ đánh dấu hộp kiểm Make backup of Excel files... để chương trình tạo một bản sao của mỗi file Excel trước khi thu nhỏ.

- Sau khi chọn xong, bạn bấm nút Reduce để chương trình tiến hành thu nhỏ các file đã chọn. Sau khi file được thu nhỏ, bạn sẽ thấy kích thước mới của nó tại cột New Size.

Chương trình tương thích mọi Windows, bạn có thể tải dùng thử tại:
 http://www.sobolsoft.com/excelsize/download/setup.exe , dung lượng 345KB


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html

Post a Comment