Trật Tự Dữ Liệu Ngược Lại Của Nhiều Cột Theo Chiều Ngang Với Ngang Ngang Ngang


Trật Tự Dữ Liệu Ngược Lại Của Nhiều Cột Theo Chiều Ngang Với Ngang Ngang Ngang

nút-3
nút-4

Cách Sử Dụng:

1. Chọn dải mà bạn muốn lật thứ tự dữ liệu theo chiều ngang.
2. Sau đó, áp dụng các tiện ích bằng cách nhấp vào Kutools > Phạm vi > Dải ngang Ngang, và tất cả các trật tự dữ liệu trong phạm vi đã được lướt theo chiều ngang. Xem ảnh chụp màn hình:
số liệu lật đổ 1
Mẹo: bạn chỉ có thể lật chỉ các giá trị ô theo chiều ngang trong phạm vi đã chọn với cách nhấp Kutools > Phạm vi > Dải ngang Ngang > Chỉ có giá trị lật.
Ngang ngang Khoảng> Tất cảNgang ngang> Chỉ có giá trị lật

 Thứ Tự Ngày Thứ Tự Của Nhiều Hàng Theo Chiều Dọc Với Ngang Dọc Dãy

shot-reverse-data-order-7nút-3
nút-4

 Cách Sử Dụng:

1. Chọn dải mà bạn muốn lật theo thứ tự dữ liệu theo chiều dọc.
2. nhấp chuột Kutools > Phạm vi Dải dọc> Tất cả, và thứ tự của tất cả các dữ liệu với định dạng tế bào trong phạm vi sẽ được đảo ngược theo chiều dọc. Xem ảnh chụp màn hình:
số liệu lật đổ 2
Mẹo: bạn chỉ có thể lật các giá trị ô duy nhất theo chiều dọc trong phạm vi đã chọn với cách nhấp Kutools > Phạm vi > Dải dọc > Chỉ có giá trị lật.
Dải dọc> Tất cảDải Đen> Chỉ có giá trị lật

 Chú Thích:

Cả hai hoạt động hỗ trợ Undo (Ctrl + Z).

 Demo: Đảo Ngược Thứ Tự Dữ Liệu Theo Chiều Dọc Hoặc Chiều Ngang Trong Một Dải- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html