Hàm Choose trong Excel – Cách sử dụng và ví dụ về hàm Choose

Ở bài viết này giới thiệu chi tiết tới các bạn cách sử dụng hàm Choose là 1 trong 10 hàm phổ biến nhất.

Mô tả:

Hàm thực hiện trả về 1 giá trị trong danh sách các đối số theo index_num.

Cú pháp:

CHOOSE(index_num, value1, [value2], ...).
Trong đó:
index_num: Vị trí của giá trị trả về, là tham số bắt buộc. Index_num phải là số hoặc tham chiếu chứa số.
value1, [value2], ...: Là các giá trị trong danh sách, có tối đa 255 giá trị, các giá trị này có thể là số văn bản, hàm, công thức..

Chú ý:

- Nếu index_num = 1 -> hàm trả về giá trị thứ 1, bằng 2 hàm trả về giá trị thứ 2.
- Nếu index_num < 1 hoặc lớn hơn số thứ tự của giá trị cuối cùng trong danh sách -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!
- Nếu index_num là số thập phân hoặc phân số nó bị cắt cụt và lấy phần nguyên thấp nhất.

Ví dụ:

1. Ví dụ đơn thuần về cách sử dụng hàm Choose.

Tìm đơn giá điện thoại Lenovo trong danh sách các đơn giá. Lenovo ở vị trí thứ 2 nên sử dụng hàm Choose theo công thức: =Choose(2, E6,E7,E8,E9).

Nhấn Enter -> đơn giá điện thoại Lenovo là:
Hàm Choose trong Excel 2
Đây là cách sử dụng hàm Choose đơn giản tuy nhiên để sử dụng hàm phải biết rõ vị trí của giá trị trả về.

2. Ví dụ hàm Choose kết hợp với hàm Sum.

Ví dụ muốn tính tổng tiền cần thanh toán cho đơn hàng.
Hàm Choose trong Excel 3
Tại ô cần tính tổng tiền nhập công thức: SUM(CHOOSE(2,B6:B8,E6:E8).
Hàm Choose trong Excel 4
Trong trường hợp này công thức dễ hiểu hàm Choose lựa chọn vùng dữ liệu thứ 2 là E6: E8 để tính tổng.
Nhấn Enter -> tổng tiền cần thanh toán là:
Hàm Choose trong Excel 5


3. Ví dụ hàm Choose kết hợp với hàm Counif.

Ví dụ muốn kiểm tra trong đơn hàng có bao nhiêu mặt hàng có giá 2,000,000.
Tại ô cần lấy số mặt hàng đơn giá 2,000,000 nhập công thức: COUNIF(CHOOSE(2,D6:D9,E6:E9,F6:F9),E6).
Hàm Choose trong Excel 6
Hàm Choose lựa chọn vùng E6:E9 để tìm kiếm dữ liệu có giá trị bằng giá trị ô E6.
Nhấn Enter -> tổng số điện thoại có đơn giá 2,000,000 là:
Hàm Choose trong Excel 7
Trên đây là cách sử dụng hàm Choose và một số ứng dụng kết hợp giữa hàm Choose và các hàm khác trong Excel.
Chúc các bạn thành công!


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html