[Video] Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trang tính

[Video] Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trang tính


Xem thêm tại : 
http://www.tuhocexcel.net/2017/07/excel-nang-cao-tao-pivottable-e-phan.html

- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Nếu chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html