[Videos] Học EXCEL cơ bản 22 - Cố định dòng cột tiêu đề sử dụng freezing paneXem thêm :

Bài 21 http://www.tuhocexcel.net/2017/10/videos-hoc-excel-co-ban-bai-21-conditional-formatting-dinh-dang-o-du-lieu-theo-dieu-kien-cho-truoc-trong-excel.html
Bài 20 http://www.tuhocexcel.net/2017/10/videos-hoc-excel-co-ban-20-su-dung.html
Bài 19 http://www.tuhocexcel.net/2017/10/videos-hoc-excel-co-ban-bai-19-chen-ki.html

  - Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html