THỦ THUẬT EXCEL : TÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL TỪ CHUỖI CHO TRƯỚC


Bạn có danh sách hàng ngàn địa chỉ email nằm trong chuỗi trong cột A, và đang cần tách nó ra? Trong vòng 1 nốt nhạc, nếu bạn nắm được phương pháp sau:


VD: Trong ô A1 bạn có chuỗi: “Địa chỉ email: quangphanidico@yahoo.com xin vui lòng liên hệ”

Trước khi xử lý, bạn cần chỉ ra những điểm phân biệt giữa địa chỉ email và thành phần khác của chuỗi. Đó chính là dấu @ và chuỗi trước và sau nó, tạo thành địa chỉ email nằm giữa 2 khoảng trắng. Tùy từng trường hợp mà có thể là dấu ”:”, dấu “,” nằm trước và sau địa chỉ email. Ở đây ta xét 1 trường hợp là dấu cách.
Trước tiên bạn cần biến dấu cách thành chuỗi 50 dấu cách (số 50 để đảm bảo lớn hơn số ký tự trước và sau dấu @)
Tại A2, gõ: =SUBSTITUTE(A1," ",REPT(" ",50))
Dùng một ô trống (ô A3) làm nháp, tìm vị trí của ký tự @ trong chuỗi tại ô A2: =SEARCH("@",SUBSTITUTE(A1," ",REPT(" ",50))) trả về 179
Sau đó tại ô A4, dùng hàm MID để lấy chuỗi bắt đầu từ vị trí 179-50, lấy 50 ký tự, ta được chuỗi ngay phía trước dấu @: =MID(A2,SEARCH("@",SUBSTITUTE(A1," ",REPT(" ",50)))-50,50)
Tương tự, tại ô A5, lấy chuỗi 50 ký tự từ vị trí của @: =MID(A2,SEARCH("@",SUBSTITUTE(A1," ",REPT(" ",50))),50)
Ghép chuỗi 2 ô A4 và A5, sau đó cắt bỏ ký tự trắng dư thừa: =TRIM(A4&A5)
Cuối cùng là copy công thức nháp tại A2 thay vào “A2” tại ô A4 và A5, sau đó copy công thức nháp tại A4 và A5 thay vào “A4” và “A5” trong công thức TRIM(A4&A5), để có công thức duy nhất cuối cùng là:
=TRIM(MID(SUBSTITUTE(A1," ",REPT(" ",50)),SEARCH("@",SUBSTITUTE(A1," ",REPT(" ",50)))-50,50)&MID(SUBSTITUTE(A1," ",REPT(" ",50)),SEARCH("@",SUBSTITUTE(A1," ",REPT(" ",50))),50))
Như vậy ta đã tách thành công địa chỉ email từ 1 chuỗi cho trước.
Trong thực tế có thể phức tạp hơn rất nhiều với nhiều địa chỉ email trong cùng một chuỗi, hoặc trước và sau địa chỉ email có hoặc không có khoảng trắng,… Nếu ta nắm bắt được những kiến thức cơ bản cộng với một chút tư duy logic, vấn đề trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html