[Ứng Dụng Exce] - Cách gán số cho những ký tự có trước theo bảng dò

Chào các bạn !

Có một bạn hỏi làm thế nào để gán số cho trước theo bảng như ví dụ :
Để làm việc trên ta cần xác định thứ tự sau :


  1. Phải có một bảng gán số 
  2. Phải đến được ô cần gán
  3. Gán số thứ tự theo bảng đã đặt trước :)
Nói thì anh nhanh :) , nhưng làm hơi lằng nghoằng hj , thôi làm thôi nào 

tạo một bảng dạng a = 1 , b = 2 , c = 3 .. nhé

tại khoang trống ta đánh abc tức là khi là mcông thức nó phải trả về abc = 123 hoặc cba =321

để làm được ta phải dùng công thức đếm ô cần dò là : Len (a1) ví dụ : ô A1 là abc

với Len(a1)=3 ( số 3 là 3 ký tự nhé các bạn )

  • - ô A1 = 1 ký tự ta chỉ cần công thức : LEN(A1)=1;VLOOKUP(A1;$E$1:$F$4;2;0) là xong
  • - ô A1= 2 ký tự ............. IF(LEN(A1)=2;VLOOKUP(LEFT(A1;1);$E$1:$F$4;2;0)&VLOOKUP(MID(A1;2;1);$E$1:$F$4;2;0)
  • ô A1= 3 ký tự IF(LEN(A1)=3;VLOOKUP(LEFT(A1;1);$E$1:$F$4;2;0)&VLOOKUP(MID(A1;2;1);$E$1:$F$4;2;0)&VLOOKUP(MID(A1;3;1);$E$1:$F$4;2;0)

Gộp 3 công thức trên lại ( với ĐK từ 1 - > 3 ký tự trong ô ta có công thức hoàn chỉnh nhé : 

=IF(LEN(A1)=1;VLOOKUP(A1;$E$1:$F$4;2;0);IF(LEN(A1)=2;VLOOKUP(LEFT(A1;1);$E$1:$F$4;2;0)&VLOOKUP(MID(A1;2;1);$E$1:$F$4;2;0);IF(LEN(A1)=3;VLOOKUP(LEFT(A1;1);$E$1:$F$4;2;0)&VLOOKUP(MID(A1;2;1);$E$1:$F$4;2;0)&VLOOKUP(MID(A1;3;1);$E$1:$F$4;2;0);"")))

và đây là kết quả nhé 
các bạn có thể dowload bài mẫu tại đây nhé ! 

nếu có gì thắc mắc bạn có thể Commmen bên dưới để đưuọc giải đáp

Chúc các bạn thành công nhé !


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html