Khóa Học EX101 - Excel từ cơ bản đến chuyên gia dành cho người đi làm

Đa số các bạn khi còn đang đi học không chú ý và dành nhiều thời gian cho việc học môn Excel trong trường vì các bạn chưa biết được chúng ta có thể áp dụng Excel vào việc xử lý công việc hàng ngày của chúng ta thế nào. Đến khi đi làm, bạn cảm thấy không sử dụng thành thạo Excel làm bạn tốn rất nhiều thời gian để xử lý công việc và không chắc chắn về những gì mình đang làm có đúng hay không.

 • 100% các doanh nghiệp từ nhỏ nhất đến lớn nhất đều cần đến kỹ năng Excel ở các ứng viên vào các vị trí kế toán, bán hàng, xử lý dữ liệu, nhân viên ngân hàng, quản lý. 
 • Ở mỗi cấp độ thì yêu cầu phải thành thạo Excel để xử lý công việc khác nhau. Sử dụng Excel hiệu quả sẽ giúp công việc được xử lý nhanh chóng, chính xác, đạt hiệu quả cao.


Khóa Học EX101 - Excel từ cơ bản đến chuyên gia dành cho người đi làm
Khóa Học EX101 - Excel từ cơ bản đến chuyên gia dành cho người đi làm

 • Chính vì những lý do đó, khoá học này được tạo ra để giải quyết nhu cầu trau dồi kiến thức Excel cho các bạn mới bắt đầu và các bạn đã học qua Excel nhưng chưa thành thạo. 
 • Khoá học là nền tảng vững chắc để các bạn có thể tự nâng cao khả năng tự học và nghiên cứu các kiến thức nâng cao dưới sự hướng dẫn của giảng viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn cho cấp quản lý trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước - anh Nguyễn Đức Thanh.


Lợi Ích Khóa Học


 • Làm chủ được một trong những kỹ năng quan trọng để xử lý công việc với số liệu trong Excel 
 • Làm chủ các hàm tính và vận dụng hiệu quả vào công việc. 
 • Có cái nhìn trực quan từ dữ liệu bảng tính và phân tích công việc theo cách dễ dàng nhất 
 • Nắm được cách thức làm việc cơ bản của Excel để học tập nâng cao và thao tác thành thạo các tính năng


  Nội Dung Khóa Học


  • Phần 1: Tổng quan về phần mềm Excel 
  • Giới thiệu giao diện Excel 2016 11:30 
  • Thẻ File trong Excel 04:43 
  • Thao tác mở và lưu file Excel 03:09 
  • Các thao tác cơ bản với vùng dữ liệu 01:54 
  • Các thao tác cơ bản với sheets ở trong Excel 05:34 
  • Di chuyển nhanh trong 1 vùng dữ liệu 02:33 
  • Tìm kiếm dữ liệu trong Excel 04:13 Tìm kiếm và thay thế dữ liệu trong Excel 03:15 
  • Tìm kiếm dữ liệu theo định dạng trong Excel 04:18 
  • Cách nhập dữ liệu trong bảng tính Excel 03:25 
  • Các kiểu dữ liệu trong Excel và cách phân biệt 06:27 
  • Thay đổi độ rộng hàng cột 06:14 
  • Thêm cột thêm dòng trong Excel 02:24 
  • Xoá hàng hoặc cột trong Excel 02:21 
  • Di chuyển cột trong Excel 01:03 
  • Ẩn hiện dòng và cột trong Excel 02:29 
  • Chức năng Wrap Text và cách xuống dòng trong 1 ô 02:54 
  • Chức năng trộn ô Merge Cells 02:55 
  • Sửa dữ liệu bị trộn ô, bị merge cell 02:11 
  • Phần 2: Các thao tác định dạng cơ bản 
  • Định dạng tiêu đề nghiêng trong 1 bảng 01:24 
  • Định dạng cơ bản cho bảng tính, công cụ format painters 07:09 
  • Cố định hàng cột trong Excel với Freeze Panes 03:28 
  • Cách tạo đường chéo trong 1 ô, xuống dòng trong 1 ô Excel 02:48 
  • Cơ bản về định dạng dữ liệu 01 05:28 
  • Cơ bản về định dạng dữ liệu 02 07:50 
  • Thực hành định dạng dữ liệu 05:10 
  • Chức năng Wrap Text và cách xuống dòng trong 1 ô 02:54 
  • Chức năng Text To Columns 02:34 
  • Sắp xếp dữ liệu theo 1 cột và nhiều cột 03:50 
  • Phần 3: Các chức năng lọc dữ liệu 
  • Giới thiệu cơ bản về lọc dữ liệu trong Excel 03:39 
  • Xoá Filter, khôi phục dữ liệu trước khi lọc 01:14 
  • Lọc dữ liệu theo nhiều cột 02:26 
  • Lọc dữ liệu dạng Text 05:38 
  • Lọc dữ liệu dạng số 05:35 
  • Lọc dữ liệu ngày tháng 03:59 
  • Bắt đầu với Advanced Filter 04:55 
  • Copy kết quả lọc advanced Filter ra 1 sheet mới 03:34 
  • Sử dụng advanced filter với các phép so sánh 07:30 
  • Sử dụng điều kiện VÀ trong advanced filter 05:18 
  • Sử dụng công thức ở vùng điều kiện của advanced filter 02:24 
  • Tổng kết về điều kiện AND và OR khi sử dụng Advanced Filter 02:10 
  • Sử dụng kí tự đại diện trong advanced filter 03:15 
  • Lọc dữ liệu text chính xác 01:11 
  • Lọc dữ liệu cột ngày tháng với advanced filter 01:52 
  • Lọc dữ liệu duy nhất bằng advanced filter 02:31 
  • Lọc dữ liệu có phân biệt chữ hoa, chữ thường dùng advanced filter 02:16 
  • Sử dụng Advanced Filter với công thức  10:49 
  • Phần 3.1: Data Validation 
  • Kiểm soát dữ liệu khi nhập vào 1 vùng trên bảng tính Excel 
  • Phần 3.1: Data Validation 
  • Kiểm soát dữ liệu khi nhập vào 1 vùng trên bảng tính Excel Data Validation 01 cơ bản 05:57 
  • Data Validation 02 
  • Giới hạn số, ngày, thời gian có thể nhập vào 1 ô 06:31 
  • Phần 4: Giới thiệu về hàm trong Excel 
  • Các phép toán cộng trừ nhân chia, luỹ thừa trong Excel 04:42 
  • Giới thiệu về cách sử dụng 1 hàm trong Excel 06:49 
  • BT hoàn thành bảng tính dựa trên kiến thức đã học 03:46 
  • Khoá địa chỉ ô trong Excel khi sử dụng công thức 08:49 
  • Hàm toán học ABS, INT 06:28 
  • Hàm toán học MOD, ROUND 03:41 
  • Hàm toán học tính căn, tính luỹ thừa 03:52 
  • Áp dụng hàm toán học giải phương trình trong Excel 06:07 
  • Hàm SUM, MIN, MAX, AVERAGE 06:52 
  • Các hàm xử lý chuỗi trong Excel 13:26 
  • Tách tên, sử dụng phím F9 để tìm hiểu công thức 03:54 
  • Huong dan tach ten ho va ten dem trong excel 01:56 
  • Hàm IF, AND, OR 07:25 
  • Phần 5: Các hàm nâng cao trong Excel 
  • Các hàm thời gian: DATE, DAY, MONTH, YEAR, EOMONTH, DATEDIF, WEEKDAY, WEEKNUM, TODAY, NOW ... 13:40 
  • Hàm dò tìm VLOOKUP 10:10 
  • Sử dụng VLOOKUP kết hợp với danh sách chọn Data Validation 02:41 
  • VLOOKUP nhiều điều kiện 11:02 
  • Hàm Index và Match 10:54 
  • Luyện tập Index và Match 04:39 
  • Bảo vệ vùng bảng tính không cho phép sửa 04:49 Hàm Forecast 02:42 
  • Hàm Trend 02:29 Sử dụng tính năng Goal Seek 03:48 
  • Các thông báo lỗi thường gặp khi sử dụng hàm, sử dụng IFERROR 02:59 
  • Countif đếm theo điều kiện 04:22 
  • Danh sách người dùng đề ra để sắp xếp và fill dữ liệu 03:03 
  • Tính tổng theo điều kiện - SUMIFs 12:58 
  • Tính tổng theo điều kiện với hàm sumif 07:22 
  • Sử dụng SUMIF với dấu * và ? để đếm theo điều kiẹn 05:10 
  • Sử dụng hàm SUMPRODUCT 09:49 
  • Lấy dữ liệu từ nhiều bảng làm báo cáo 11:30 
  • Tô màu có điều kiện cho cả dòng dữ liệu trong Excel đúng 04:07 
  • Array formula Công thức mảng trong Excel p01 14:55 
  • Array formula Công thức mảng trong Excel p02 16:46 
  • Array formula Công thức mảng trong Excel 31:40 
  • Hàm Subtotal trong Excel - Học Excel Online  06:01 
  • EX101 - Ứng dụng hàm Subtotal làm báo cáo  05:24 
  • Hàm Offset và ứng dụng  20:30 
  • Phần 6: Định dạng dữ liệu theo điều kiện Sử dụng công cụ 
  • Flash Fill để tách tên và xử lý dữ liệu nhanh không cần công thức 02:10 
  • Định dạng dữ liệu theo điều kiện lớn hơn hoặc nhỏ hơn một số 06:25 
  • Định dạng dữ liệu giữa 1 khoảng 03:18 
  • Ứng dụng của định dạng dữ liệu theo đk 1 08:02 
  • Tô màu ô có giá trị bằng một giá trị khác 01:31 
  • Tô màu ô có chứa kí tự cho trước 01:11 
  • Tô màu dữ liệu lặp, duy nhất 02:21 
  • Tìm kiếm và thay thế theo định dạng 02:49 
  • Tạo Gantt Chart tiến độ công việc quản lý dự án trong Excel 11:15 
  • Bài tập Gantt Chart theo thời gian tính bằng giờ 02:06 
  • Giải bài tập Gantt Chart theo thời gian 14:38 
  • Gantt Chart with Name Range 01 (Cập nhật 16.08.2017) 11:28 
  • Gantt Chart with Name Range 02 (Cập nhật 16.08.2017) 10:17 
  • Phần 7: Phân tích dữ liệu bằng Pivot Table 
  • Pivot table so sánh với công thức bình thường 15:40 Pivot table là gì 03:39 
  • Cách tạo Pivot Table 03:28 
  • Cập nhật dữ liệu cho Pivot table 01:53 
  • Cách xem dữ liệu đằng sau 1 Pivot Table 01:31 
  • Vì sao nên định dạng dữ liệu nguồn dưới dạng bảng 04:23 
  • Cách kéo dữ liệu để phân tích vào Pivot table 04:32 
  • Cách điều chỉnh một số thành phần của Pivot table 02:44 
  • Cách định dạng số trong Pivot table 01:16 
  • Cách chuyển công thức áp dụng trên Pivot Table 01:25 
  • Cách ẩn hiện grand total trong Pivot table 02:28 
  • Làm việc với Subtotal trong bảng Pivot 04:11
  •  Nhóm dữ liệu theo ngày tháng năm 04:08 
  • Nhóm dữ liệu theo từng khoảng giá trị 02:25 
  • Sales Dashboard, báo cáo động với Pivot Table 20:03 
  • Phần 8: Biểu đồ trong Excel, cơ bản về biểu đồ 
  • Phần cơ bản Vẽ biểu đồ trong Excel 01 13:51 
  • Phần cơ bản Vẽ biểu đồ trong Excel 02 16:46 
  • Phần cơ bản Vẽ biểu đồ trong Excel 03 05:02 
  • Phần cơ bản Trình bày bảng 10:12 
  • Phần cơ bản Vẽ đồ thị sao cho đẹp 03:41 
  • Nhấn mạnh vào thông điệp cần truyền đạt qua biểu đồ 01:42 
  • Các bước để vẽ biểu đồ hiệu quả 01:18 
  • Nhấn mạnh thông tin trên biểu đồ 05:44 
  • Biểu đồ 2 trục tung 05:03 
  • Phần 9: Các kĩ thuật Excel áp dụng cho công việc nhân sự Các kĩ thuật Excel như sử dụng định dạng dữ liệu theo điều kiện để kẻ bảng nhân công, kết hợp các hàm để tính toán lương, công nhật ... 
  • Nhân sự 01 - Ứng dụng conditional formatting kẻ bảng chấm công 09:58 
  • Nhân sự 02 - Tô màu cả cột thứ 7 và chủ nhật 04:25 
  • Nhân sự 03 - Tô màu cứ 2 thứ 7 trong tháng là ngày nghỉ 08:22 
  • Nhân sự 04 - Quản lý, xử lý dữ liệu giờ công nhân sự trong Excel
  • Phần 10: Các nội dung đang được cập nhật thêm
  • Lấy dữ liệu từ bảng HTML trên Web vào Excel 2013, 2016 05:28 
  • EX101 - Tối ưu hoá lượng sản phẩm sản xuất ra 
  • Sử dụng Solver trong Excel

  Liên Kết Tải Về - 064  - Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
  - Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

  - Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
  - Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
  hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html

  Post a Comment