Cách tính thứ của ngày trong tuần với hàm Weekday trong Excel

Bạn muốn kiểm tra ngày sinh của mình là thứ mấy bằng cách sử dụng Excel, vậy bạn sẽ sử dụng hàm nào? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng hàm WEEKDAY để trả về thứ tự trong tuần của một chuỗi ngày tháng bắt đầu.

Ngoài ra, nếu như muốn biết thêm về cách sử dụng các hàm khác trong Excel bạn có thể tham khảo lại các bài viết mà chúng tôi đã từng chia sẻ về hàm so sánh trong Excel và cách sử dụng hàm MATCH và INDEX trong Excel.

Chi tiết cách sử dụng hàm Weekday trong Excel

1. Cấu trúc và cách sử dụng
– Công dụng: Cho biết số thứ tự của ngày trong tuần.
– Cú pháp:
 =WEEKDAY(serial_number [, return_type])
Trong đó:
  • serial_number: Biểu thức ngày tháng hoặc là một con số chỉ giá trị ngày tháng. Ví dụ: TODAY(); “31/01/2015”; 42135; …
  • return_type (tùy chọn): Chọn kiểu kết quả trả về
Return_typeS được tr v
1 (mặc định)Là các số từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy)
2Là các số từ 1 (thứ hai) đến 7 (chủ nhật).
3Là các số từ 0 (thứ hai) đến 6 (chủ nhật).
11Là các số từ 1 (thứ hai) đến 7 (chủ nhật).
12Là các số từ 1 (thứ ba) đến 7 (thứ hai).
13Là các số từ 1 (thứ tư) đến 7 (thứ ba).
14Là các số từ 1 (thứ năm) đến 7 (thứ tư).
15Là các số từ 1 (thứ sáu) đến 7 (thứ năm).
16Là các số từ 1 (thứ bảy) đến 7 (thứ sáu).
17Là các số từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy).
Lưu ý:

– Theo mặc định, Excel trên hệ điều hành Windows sử dụng ngày 01/01/1900 làm gốc và có số thứ tự là 1. Ví dụ, hôm nay là ngày 21/09/2017 nó sẽ được bởi con số 42.999 vì nó là 42.999 ngày sau ngày 01/01/1900.
– Nếu serial_number nằm ngoài phạm vi giá trị cơ bản ngày tháng (ngoài vùng 01/01/1900 – 31/12/9999), hàm sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .
– Nếu return_type nằm ngoài phạm vi đã xác định trong bảng trên, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!

2. Một số ví dụ áp dụng

a. Xem thứ tự của một ngày tháng

ham weekday
Với giá trị ngày tháng là 3434546 lớn hơn ngày cuối cùng là 31/12/9999 (tương ứng với 2958465) nên hàm trả về lỗi #NUM!

b. Trả về tên thứ trong tuần dựa

Hàm WEEKDAY chỉ trả về số thứ tự trong tuần chứ không trả về tên của nó. Ví dụ, hàm =WEEKDAY(“21/09/2017”) sẽ trả về số 5 thay vì “Thứ Năm”.
Do đó, chúng ta có thể sử dụng hàm WEEKDAY kết họp với hàm CHOOSE để trả về tên thay vì số thứ tự.
hàm weekday

Hàm CHOOSE giúp chúng ta lựa chọn giá trị trong danh sách {“Chủ nhật”;”Thứ 2″;”Thứ 3″;”Thứ 4″;”Thứ 5″;”Thứ 6″;”Thứ 7″} dựa vào kết quả của hàm WEEKDAY. Nếu WEEKDAY trả về số 5 thì CHOOSE sẽ trả về giá trị tại có số thứ tự 5 từ trái sang (“Thứ 5”).

Lời kết

Như vậy, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn đầy đủ cách sử dụng hàm WEEKDAY trong Excel. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý nào, đừng quên để lại bình luận phía dưới bài viết này các bạn nhé.


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html

Post a Comment