Công thức và hàm chức năng (Formulas and Functions)

Công thức và hàm chức năng (Formulas and Functions)
Sau một số bài viết về các công cụ dò tìm, xác định lỗi hàm trong Excel, hôm nay, Coffee Excel giới thiệu đến bạn trùm…gần cuối trong các công cụ Debug hàm trong Excel. Đó là công cụ Evaluate Formula.
Evaluate Formula là công cụ Excel giúp chúng ta theo sát các bước tính toán của hàm. Từ đó, có thể giúp chúng ta xác định được nguyên nhân của các lỗi cú pháp hoặc giúp chúng ta theo chi tiết hơn từng bước tính toán của hàm, giúp chúng ta có thể tìm ra những lỗi logic nếu có của hàm dễ hơn.
Chúng ta cùng xem ví dụ sau về công cụ Evaluate Formula:
Evaluate Formula
Trong bảng sau, chúng ta thử kiểm tra hàm ở ô F7 nhé. Chúng ta làm theo các bước sau:
Bước 1: Chúng ta nhấp chuột chọn ô F7
Bước 2:  Chúng ta vào [Ribbon] Formulas, Group Formula AuditingEvaluate Formula.
Group Formula Auditing
Formulas, Group Formula Auditing, Evaluate Formula.

Chúng ta thấy cửa sổ Evaluate Formula được mở ra. Chúng ta có thể bấm lần lượt vào nút Evaluate để Excel đi từng bước tính toán hàm của mình như cách Excel tính toán.
Evaluate Formula Window
Evaluate Formula Window.2
Evaluate Formula Window.3
Khi đi theo từng bước tính toán của Excel, chúng ta có thể thấy được là lỗi xuất hiện từ bước nào. Từ đó có thể dễ tìm ra lý do của lỗi hơn so với việc tìm hiểu 1 hàm dài và phức tạp.
Sau khi kết thúc việc tính toán. Nút Evaluate sẽ chuyển thành nút Restart. Chúng ta nhấn nút Restart để quay lại tính toán từ đầu hàm
Evaluate Formula - Restart
Sau khi nhất nút Restart, chúng ta đã quay lại từ bước tính toán đầu tiên. Hiện tại, chúng ta thấy ô F7 được tính toán bằng ô E7/E19. Như vậy, đế biết ô E7…”từ đâu ra”. Chúng ta nhấn nút Step In.
Evaluate Formula - Step In
Lúc này, công cụ Evaluate Formula giúp chúng ta Step In vào ô E7 để biết ô E7 được tính toán như thế nào. Lúc này, chúng ta có thể sử dụng nút Evaluate để tính toán đối với ô E7 tương tự như với ô F7 ban đầu.
Ví dụ, nếu chúng ta thử Step In 1 bước nữa thì sẽ được như thế này.
Evaluate Formula - Step Out
Sau khi tìm hiểu các bước tính toán ở các ô dùng để tính toán ra ô F7, chúng ta có thể nhấn nút Step Out để quay về các layer trước.
Ví dụ, chúng ta Step In ở ô E19 (do ô F7=E7/E19). Chúng ta thấy Excel có thông báo “The cell currently being evaluated is empty” có nghĩ là ô này đang trống. Từ đây, chúng ta có thể xác định được đây là lý do của thông báo lỗi #DIV/0 của ô E7
Thật sự thì công cụ Evaluate Formula là 1 công cụ tương đối phức tạp, đòi hỏi chúng ta hiểu rõ từng hàm mà chúng ta đang sử dụng khi viết công thức. Nhưng điểm mạnh của công cụ này là việc công cụ này có thể giúp chúng ta debug được cả những lỗi cú pháp lẫn những lỗi logic của hàm mà trong quá trình viết công thức chúng ta không lường trước được. Chính điều này tạo nên sức mạnh của công cụ Evaluate Formula.


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html