Địa chỉ trong excel – Tin học văn phòng (Bài 1)

Địa chỉ trong excel là một khái niệm được sử dụng để xác định một ô (Cell) trong Excel. Ví dụ A2 là địa chỉ của ô ở thuộc cột A và dòng 2. Đây là một phần rất quan trọng khi làm việc với Excel. Vì chúng ta đều biết Excel rất mạnh để xử lý bảng tính. Chúng ta lập công thức để tính toán thì phải dựa vào địa chỉ này.

Địa chỉ trong excel – Phân loạiTrong Microsoft Excel có 3 loại địa chỉ là địa chỉ tương đốiđịa chỉ tuyệt đối và địa chỉ hỗn hợp. Tùy theo yêu cầu cụ thể mà chúng ta sẽ lựa chọn loại địa chỉ cho phù hợp.

Địa chỉ trong excel – Địa chỉ tương đối trong Excel

Là địa chỉ bị thay đổi khi chúng ta thực hiện copy công thức. Đây là địa chỉ mặc định khi chúng ta lập công thức.
Hình bên dưới có 2 địa chỉ tương đối là E63 và D63 được sử đụng dể tính số ngày ở. Trong đó E63 xác định ngày đến và D63 xác định ngày đi của người có stt là 1.
địa chỉ trong excel
Khi chúng ta thực hiện sao chép công thức thì công thức tính số ngày ở cho người có stt 2 sẽ là E64-D64. Như vậy, chúng ta thấy rằng địa chỉ đã bị thay đổi.

Địa chỉ trong excel – Địa chỉ tuyệt đối trong Excel

Nếu như địa chỉ tương đối bị thay đổi khi chúng ta sao chép công thức thì địa chỉ tuyệt đối LUÔN LUÔN cố định.
Để tạo địa chỉ tuyệt đối, chúng nhấn phím F4; lúc này sẽ có dấu thăng ($) trước và sau số thứ tự cột. Hình biến dưới cho biết F68 là địa chỉ tuyệt đối $F$68.
Khi chúng ta thực hiện sao chép công thức để tính cột thành tiền cho người có stt 2 thì công thức lúc này sẽ là F64-$F$68; nghĩa là F63 thành F64 (địa chỉ tương đối) nhưng $F$68 thì không thay đổi (địa chỉ tuyệt đối)

Địa chỉ trong excel – Địa chỉ hỗn hợp trong Excel

Nếu như địa chỉ tương đối sẽ cố định cột và cố định dòng thì địa chỉ hỗn hợp hoặc cố định cột hoặc cố định dòng. Hình bên dưới thể hiện 2 địa chỉ hỗn hợp, một là cố định dòng (D$21) và một là cố định cột ($C22).
Như vậy đối với địa chỉ đã cố định cột thì khi thực hiện sao chép công thức, cột sẽ không thay đổi. Còn đối với địa chỉ cố định dòng thì dòng sẽ không thay đổi.
Hình sau đây trình bày cách thiết lập các loại địa chỉ trong Excel, cũng như cách chuyển đỗi giữa chúng

Địa chỉ trong excel – Bài tập thực hành

Bài thực hành số 1. Lập công thức tính Số ngày ở và Thành tiền của khách hàng tại một khách sạn ABC.
Bài thực hành số 2. Lâp công thức tại một ô (cell) duy nhất sao cho khi thực hiện sao chép công thức kết quả hiển thị theo đúng yêu cầu của bảng cửu chương.
Lưu ý: Chúng ta chỉ nhập nội dung cho vùng màu vang. Đối với vùng màu xanh, chúng ta sẽ lập công thức.


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html