Hàm DMIN() (trả về giá trị nhỏ nhất theo điều kiện) trong Excel

Hàm MIN() giúp các bạn trả về giá trị nhỏ nhất của các giá trị thì hàm DMIN() sẽ trả về giá trị nhỏ nhất theo điều kiện các bạn chỉ định. Khi cần lấy giá trị nhỏ nhất theo một điều kiện nào đó thì các bạn nên sử dụng hàm DMIN(). Nếu chưa biết cú pháp và cách sử dụng hàm DMIN() các bạn cùng theo dõi bài viết sau.
Bài viết mô tả cú pháp và cách sử dụng hàm DMIN() trong Excel.
Trả về giá trị nhỏ nhất theo điều kiện trong Excel
Hàm DMIN() (trả về giá trị nhỏ nhất theo điều kiện) trong Excel


Mô tả

Hàm DMIN() giúp các bạn tìm và trả về giá trị nhỏ nhất trong một cột trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu thỏa mãn với điều kiện mà các bạn đưa ra.

Cú pháp

=DMIN(database,field,criteria)
Trong đó:
- database: danh sách hay cơ sở dữ liệu có liên quan bao gồm cả các Tiêu đề cột.
- field: trường (cột) cần lấy giá trị lớn nhất. Các bạn có thể nhập trực tiếp tiêu đề cột trong dấu ngoặc kép hay một số thể hiện vị trí cột trong database: 1 cho cột đầu tiên, 2 cho cột thứ 2…, các bạn cũng có thể nhập ô chứa tiêu đề cột cần sử dụng ví dụ B3, C1…
- criteria: là phạm vi ô chứa điều kiện, các bạn có thể chọn bất kỳ miễn sao phạm vi đó chứa ít nhất một Tiêu đề cột và ô dưới tiêu đề cột chứa điều kiện cho cột.

Ghi chú

- Các bạn nên đặt phạm vi điều kiện criteria trên trang tính để khi thêm dữ liệu thì phạm vi chứa điều kiện không thay đổi.
- Phạm vi điều kiện cần tách rời không chèn lên danh sách hay cơ sở dữ liệu cần xử lý.
- criteria bắt buộc phải chứa ít nhất Tiêu đề cột và một ô chứa điều kiện dưới tiêu đề cột.

Ví dụ

Tìm lương thấp nhất của các nhân viên có Quê Quán ở Quảng Ninh trong bảng dữ liệu sau:
Các bạn cần tạo phạm vi điều kiện criteria tiêu đề là Quê Quán và điều kiện là Quảng Ninh.
Hàm DMIN trong Excel 3
Áp dụng công thức hàm DMIN(): =DMIN(B8:F14,F8,E5:E6)
B8:F14 là danh sách, vùng cơ sở dữ liệu.
F8 là cột Lương cần tìm giá trị nhỏ nhất.
E5:E6 là phạm vi điều kiện criteria vừa tạo.
Sau đó các bạn sẽ được kết quả như sau:
Hàm DMIN trong Excel 4
Cú pháp và cách sử dụng hàm DMIN() rất đơn giản, các bạn chỉ cần áp dụng vào những yêu cầu phù hợp. Hàm sẽ giúp ích các bạn rất nhiều trong việc thống kê dữ liệu trong Excel. Chúc các bạn thành công!


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html