Hàm IFERROR - Hàm kiểm tra lỗi trong công thức trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IFERROR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm logic rất được ưa dùng trong Excel.Mô tả: Hàm kiểm tra lỗi trong công thức, nếu công thức lỗi hàm trả về giá trị do bạn chỉ định, nếu không hàm trả về kết quả của công thức. Sử dụng hàm IFERROR để xử lý và tìm lỗi trong công thức.
Cú pháp: IFERROR(value, value_if_error).
value: Đối số cần kiểm tra lỗi.
value_if_error: Giá trị trả về nếu công thức lỗi, gồm các lỗi #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? hoặc #NULL!.
Chú ý:
- Nếu giá trị value hoặc value_if_error là ô trống -> hàm coi nó là một chuỗi trống.
- Nếu value_if_error là một công thức mảng -> hàm trả về một mảng cho từng ô.
Ví dụ:
Kiểm tra phép tính điểm trung bình nếu sai đưa ra thông báo phép tính sai.

- Tại ô cần tính nhập công thức: =IFERROR((G7+H7+I7)/J7,"Phép tính sai").


- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:


- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html