Hàm OFFSET trong EXCEL, Ví dụ minh họa và cách dùng

Trong Excel hỗ trợ bạn rất nhiều hàm tính toán trong các lĩnh vực khác nhau: toán học, thống kê, kế toán, ... Và hàm OFFSET là một hàm khá phổ biến được nhiều người dùng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng hàm OFFSET.

Hàm OFFSET trong Excel là hàm trả về tham chiếu đến một vùng nào đó, được tính bằng 1 ô hay một dãy ô bắt đầu và số dòng hoặc số cột được chỉ định trước. Ta có thể chỉ định rõ số hàng số cột của vùng tham chiếu trả về.
HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM OFFSET TRONG EXCEL - VÍ DỤ MINH HỌA
Cú Pháp:  =OFFSET(reference, rows, cols, height, width)
Trong Đó:
- Reference: là vùng tham chiếu làm cơ sở cho hàm (làm điểm xuất phát) để tạo vùng tham chiếu mới.
- Rows: là số dòng bên trên hoặc bên dưới reference, tính từ ô đầu tiên (ô ở góc trên bên trái) của reference.
- Cols: là số cột bên trái hoặc bên phải reference, tính từ ô đầu tiên bên góc trái của reference.
- Height: là số dòng của vùng tham chiếu cần trả về
- Width: là số cột của vùng tham chiếu cần trả về.
Lưu Ý:
Reference phải chỉ đến một ô hoặc một dãy ô liên tục, nếu không hàm sẽ trả về lỗi #VALUE!.
- Hàng có thể là số dương (bên dưới) hoặc số âm (bên trên)
- Cột có thể là số dương (bên phải vùng tham chiếu bắt đầu) hoặc số âm (bên trái vùng tham chiếu bắt đầu).
Height và width phải là số dương.
- Nếu đối số hàng và cột làm cho vùng tham chiếu trả về vượt ra ngoài đường biên của trang tính, thì hàm OFFSET trả về giá trị lỗi #REF!
- Nếu đối số chiều cao và độ rộng được bỏ qua, thì nó được giả định có cùng chiều cao và độ rộng với vùng tham chiếu.
Ví dụ
Ví dụ 1: Offset đang đứng ở ô C9 và chúng ta muốn lấy giá trị của ô E10 bằng cách đi xuống dưới 1 dòng, đi sang phải 2 dòng, kết quả sẽ được như hình bên dưới.
Ví dụ 2: Trường hợp lỗi: Bạn lấy giá trị vượt quá phạm vi đường biên của trang tính. Offset đang đứng ở Ô C9 bạn gõ lên trên 3 ô và sang trái 4 ô. Kết quả sẽ trả về lỗi như hình bên dưới.
Ví dụ 3: Offset kết hợp với hàm khác
Offset đang đứng ở ô C9 bạn muốn tính tổng lương của nhân viên cuối cùng là Phùng Hữu Thiện, bạn gõ như sau =SUM(OFFSET(C9,2,0,1,3)) và sẽ được kết quả như hình bên dưới.
http://thuthuat.taimienphi.vn/ham-offset-trong-excel-2186n.aspx 
Hàm Offset không thực sự di chuyển bất kỳ ô nào hoặc thay đổi vùng chọn, nó chỉ trả về một tham chiếu.
- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html