Mẫu phiếu xuất kho bằng excel mới nhất hiện nay

Mẫu phiếu xuất kho bằng excel dùng kiểm tra theo dõi số lượng vật tư, dụng cụ, công cụ khi xuất kho. Sử dụng để làm căn cứ hoạch toán và khi kiểm tra tiêu hao vật tư. Mẫu phiếu xuất kho bằng excel ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.


1.Thông tin về mẫu phiếu xuất kho bằng excel

  • Mẫu phiếu xuất kho bằng excel là một biểu mẫu kế toán thường hay được sử dụng. Thực hiện và sử dụng theo thông tư 200 của chế độ kế toán hiện hành.
Mẫu phiếu xuất kho bằng excel mới nhất hiện nay
  • Mục đích sử dụng: Dùng để kiểm tra, theo dõi về số lượng của các vật tư, dụng cụ. Hay các công cụ khi xuất kho để làm căn cứ kho hoạch toán các chi phí. Hoặc sử đụng để kiểm tra việc sử dụng và thực hiện các định mức tiêu hao vật tư.
  • Đối tượng sử dụng: dành cho các bộ phận trong đơn vị doanh nghiệp. Mẫu phiếu xuất kho bằng excel sẽ do bộ phận quản lý hoặc bộ phận kho lập. Khi lập sẽ lập với 3 liên: một liên để lưu tại bộ phận lập phiếu. Một liên do thủ kho chịu trách nhiệm lưu trữ để ghi thẻ kho. Rồi chuyển cho nhân viên kế toán để ghi sổ kế toán. Liên thứ 3 giao cho người phụ trách nhận hàng.
  • Căn cứ pháp luật: Mẫu phiếu xuất kho bằng excel được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.

2. Cách lập và ghi các thông tin trên mẫu phiếu xuất kho bằng excel

Trên mẫu phiếu xuất kho bằng excel phải có đầy đủ thông tin về số phiếu bao nhiêu. Lập phiếu vào ngày tháng, năm nào. Người chịu trách nhiệm nhận hàng ghi rõ họ tên, thuộc đơn vị nào, kí tên đầy đủ. Phải có số hóa đơn hoặc lệnh xuất kho. Thông tin về ngày, tháng, năm theo hóa đơn. Lý do xuất kho là gì và tên của kho xuất.
Mẫu phiếu xuất kho bằng excel mới nhất hiện nay
Mẫu phiếu xuất kho bằng excel mới nhất hiện nay
Tại các ô cột của mẫu phiếu xuất kho bằng excel ta ghi các thông tin như sau:
Theo thứ tự các cột A, B, C, D và cột số:
A: Điền số thứ tự của vật tư, dụng cụ hay các sản phẩm, hàng hóa. Theo số vật tư dụng cụ hay sản phẩm, hàng hóa được ghi trên hóa đơn.
B: Ghi tên của các vật tư, dụng cụ hay các sản phẩm, hàng hóa.
C: Viết mã số nếu có ghi theo hóa đơn hoặc có thể bỏ qua.
D: Đơn vị tính ghi theo hóa đơn.
 1: Số lượng theo yêu cầu của người hay bộ phận theo trên chứng từ, hóa đơn hoặc lệnh xuất.
2: Người thủ kho sẽ ghi số lượng xuất thực tế. Số lượng xuất kho thực tế có thể bằng hoặc ít hơn số lượng được yêu cầu.
3: Giá xuất kho trên mẫu phiếu là giá chưa tính thuế cho một đơn vị hàng hóa.
4: Tính bằng đơn giá nhân với số lượng hàng hóa, dụng cụ vật tư.
Dòng cộng: Chỉ cần cộng các giá trị theo các cột số lượng, đơn giá và thành tiền.
Ở dòng số viết bằng chữ: ghi bằng chữ tổng số tiền tính được ở cột thành tiền trên phiếu xuất kho.
Các bạn nếu còn thắc mắc gì về mẫu phiếu xuất kho bằng excel. Thì hãy liên hệ Hiếu để được hỗ trợ ngay nhé.
Tải mẫu về ở dưới đây nhé:


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html