Modifying pictures Thay đổi hình ảnh trong PowerPoint 2007


PowerPoint cung cấp cho bạn một số lệnh cho phép bạn chỉnh sửa hình ảnh . Khi bạn chọn một hình ảnh, một Picture Tools Format tab xuất hiện trên Ribbon. Đây là một ví dụ của PowerPoint 2007 cho bạn các lệnh và các tính năng bạn cần, khi bạn cần chúng.Để áp dụng một phong cách hình ảnh:
 
Chọn hình ảnh.
 
Chọn Format tab.
 
Nhấp vào More mũi tên thả xuống để hiển thị tất cả các phong cách hình ảnh.


Di chuột qua từng phong cách hình ảnh để xem một bản xem trước trực tiếp của phong cách trên slide.
 
Nhấp vào một phong cách hình ảnh để áp dụng nó cho hình ảnh.
 
Để thay đổi hình dạng của một hình ảnh:
 
Chọn hình ảnh.
 
Chọn Format tab.
 
Nhấp vào hình ảnh H&igrae;nh dạng biểu tượng. Một menu sẽ xuất hiện.
 
pp07_pictureshapes
 
Nhấn vào hình để chọn nó. Hình dạng của hình ảnh sẽ thay đổi trên slide.
 
Để thêm một đường viền cho ảnh:
 
Chọn hình ảnh.
 
Chọn Format tab.
 
Nhấp vào hình Border lệnh, và chọn một màu.
 
/pp07_pictureborder
 
Chọn Trọng lượng từ menu, và chọn một cân đường để sửa đổi độ rộng của đường biên giới.


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html