Outlook là 1 công cụ khá tiện lợi trong bộ office văn phòng của microsoft giúp người dùng dễ dàng quản lý thông tin, email. Ngoài các chức năng gửi nhận, quản lý các email thì outlook cũng hỗ trợ người dùng tạo những bản backup và restore lại để lưu giữ lại các thông tin.

Trước tiên đối với các bản outlook 2007, 2010 2013 các bạn vào File(Menu) --> chọn Options

Cách Backup/Restore outlook 2007 2010 2013 - Import Export file, email

Click chonjt Advanced --> Export


Để tạo 1 bản backup thì bạn chọn Export to a file và nhấn Next

Cách Backup/Restore outlook 2007 2010 2013 - Import Export file, email

Tiếp tục chọn Outlook Data File(.pst) và nhấn Next

Cách Backup/Restore outlook 2007 2010 2013 - Import Export file, email

Chọn Email muốn backup và hấn Next

Cách Backup/Restore outlook 2007 2010 2013 - Import Export file, email

Chọn tới đường dẫn muốn backup hoặc để mặc định cũng được nhấn Finish

Cách Backup/Restore outlook 2007 2010 2013 - Import Export file, email

Outlook sẽ yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu của email muốn backup nhập vào thông tin và chọn OK

Cách Backup/Restore outlook 2007 2010 2013 - Import Export file, email


Outlook sẽ tiến hành export tất cả các thư trong các mục

Cách Backup/Restore outlook 2007 2010 2013 - Import Export file, email

Để restore import lại file các bạn cũng làm tương tự, tuy nhiên tới bước thứ 2 sẽ chọn Import froum another programe or file thay vì chọn Export to a file

Cách Backup/Restore outlook 2007 2010 2013 - Import Export file, email

Và làm tương tự các bước, chọn tới file mà bạn đã backup.

Đối với bản outlook 2003 các bạn cần vào menu File ---> chọn Import and Export và làm tương tự các bước trên