Hàm MATCH kết hợp với hàm dò tìm VLOOKUP


Hàm Vlookup kết hợp trong thực tế

CÚ PHÁP: =MATCH(Lookup_value, lookup_array, [match_type])

Hàm MATCH kết hợp với hàm dò tìm VLOOKUP

CÚ PHÁP: =MATCH(Lookup_value, lookup_array, [match_type])
►Lookup_value: là một giá trị mà ta muốn hàm match tìm kiếm trong lookup_array và trả về cho ta vị trí của giá trị đó trong lookup_array.
►lookup_array: là một mảng hay còn gọi là tập hợp các ô (Cells) liền kề nhau theo một hàng ngang hoặc một cột dọc, mảng này chứa giá trị phải chứa giá trị lookup_value thì hàm match mới hoạt động và trả về vị trí, nếu không thì sẽ bị lỗi #N/A
►[match_type]: Tham số tùy chọn, hoặc là bỏ trống hoặc là điền 1 trong 3 giá trị sau: 1; 0 và -1
♦ Nếu bỏ trống hoặc điền số 1 ở tham số này thì: Hàm Match sẽ tìm đến giá trị nhỏ hơn gần nhất hoặc trùng khớp với giá trị trong lookup_array. do đó nếu chúng ta sử dụng kiểu match_type này thì phải sort bảng dữ liệu theo thứ tự tăng dần (ascending order) thì mới đạt được kết quả chính xác.
♦ Nếu điền số 0: Kiểu số 0 còn gọi là exact match - Khớp tuyệt đối, khi tham số match_type là số 0 thì hàm sẽ tìm kiếm giá trị trong mảng và trả về vị trí của nó nếu giống nhau hoàn toàn.
♦ Nếu điền tham số này là 1: đây cũng là kiểu khớp tương đối, nhưng ngược lại, nó tìm đến giá trị bằng hoặc lớn hơn gần nhất với giá trị cần tìm để trả về vị trí. do đó, với kiểu này chúng ta phải sort các phần tử theo thứ tự giảm dần (descending order) mới có kết quả chính xác nhé.


Từ bài yêu cầu của bạn trên Group https://www.facebook.com/groups/tuhocexcel.net/ Ta có như hình sau :

2011 2012 2013
Miền Bắc 1 2 3
Miền Trung 4 5 6
Miền Nam 7 8 9
Năm 2013
Miền Miền Nam
SL 9
=vlookup(giá trị dò , bảng dò , vị trí dò , (0 - đúng chính xác 100%) , 1 - tương đương ( có thể không chính xác )  )
=macth(giá trị dò , bảng dò , cách dò )

Bạn có thể tải bài tập mẫu bên dưới nhé


Ngay tại ô SL dò ta có công thức  : =VLOOKUP(C12;$A$5:$D$7;MATCH(C11;A4:$D$4;0);0)

Hàm Vlookup bạn biết rồi - Dò ngang từ vị trí dò
và hàm MACTH chỉ ra vị trí cần lấy nhéBạn tải file mẫu đính kèm nhé

Bài mẫu thêm về Hàm Macth và Vlookup nè

https://drive.google.com/file/d/1W3LXOgoGiuYwI_eKNRt18HwMVc56fsvm/view?usp=sharing


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html

Post a Comment