Học Tin học Văn phòng cơ bản – Tìm hiểu về hàm COUNTA trong Excel

Hàm COUNTA trong Excel được sử dụng tương tự như hàm COUNT trong Excel. Tuy nhiên, giữa hai hàm này có khác nhau về chức năng sử dụng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự khác nhau giữa hàm COUNTA và hàm COUNT trong bài viết này.

1. Công thức hàm COUNTA trong Excel

COUNTA(value1,[value2],…)
Chú thích:
Value1, value2,… là các đối số hoặc vùng dữ liệu

2. Chức năng của hàm COUNTA trong Excel

Đếm số ô có chứa dữ liệu trong phạm vi (Bao gồm dữ liệu số và dữ liệu dạng chuỗi (Text))


3. Ví dụ về hàm COUNTA trong Excel

Ví dụ 1:  COUNTA(2,”HocTinVanPhong.Net”) = 2
Ví dụ 2: Cho bảng Dữ liệu sau đây. Yêu cầu: Đếm số ô có chứa Dữ liệu trong Bảng đã cho.
Như ở bài viết trước, tôi đã trình bày cách sử dụng hàm COUNT trong Excel để đếm số ô có chứa dữ liệudạng Số. Bảng dữ liệu này tương tự như bảng dữ liệu đã cho ở Ví dụ về hàm COUNT.
Để đếm số ô có chứa có chứa Dữ liệu (Giá trị) ta không thể áp dụng hàm COUNT, mà phải áp dụng công thức của hàm COUNTA để đếm.
Công thức tại ô Kết quả như sau: E12=COUNTA(A4:E10)
(Chú ý: A4:E10  – là vùng dữ liệu)

Hàm COUNTA trong Excel

Cùng với 1 Bảng Dữ liệu trên, ta sử dụng hàm COUNT để đếm số ô có chứa giá trị là số, Hàm COUNTA đếm số ô có chứa giá trị (Cả số và Text (Chuỗi)). 

HÀM COUNT VÀ COUNTA
– Hàm COUNT sẽ đếm những đối số là số, ngày tháng, hay các chữ thể hiện số. Với những đối số là giá trị lỗi hay các chữ không thể dịch thành số sẽ không được đếm.
– Nếu đối số là mảng, hàm COUNT sẽ không đếm các ô rỗng, các giá trị logic, text, hay giá trị lỗi trong mảng. Ví dụ, =COUNT({1;2;”TXD”;TRUE}) -> 2
– Nếu cần đếm các giá trị logic, text, hay các giá trị lỗi, bạn sử dụng hàm COUNTA, với cùng cú pháp.
– Các ô có chứa công thức trả về là một chuỗi rỗng (“”) cũng được hàm COUNTBLANK đếm như các ô rỗng bình thường. Nhưng với các ô có chứa giá trị =0 sẽ không được đếm.

*** Có 2 câu hỏi được đặt ra để đố các bạn đó là:
1. Làm thế nào để đếm số ô chỉ chứa giá trị là dạng Chuỗi?
2. Và khi đã đếm được số ô chỉ chứa Giá trị số, Giá trị Chuỗi, Cả số và Chuỗi, vậy để đếm số ô trống (không chứa giá trị), các bạn sẽ dùng Công thức nào trong trường hợp này?
Các bạn hãy suy nghĩ và trả lời nhé.
– Nga Thạch –


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html

Post a Comment