CÁCH SỬA LỖI #VALUE! LỖI TRONG CHỨC NĂNG VLOOKUP

Nếu bạn làm việc với VLOOKUP, rất có thể bạn có thể đã chạy vào #VALUE! lỗi nhiều lần. Chủ đề này liệt kê các vấn đề phổ biến nhất có thể xảy ra với VLOOKUP và các giải pháp có thể.
CÁCH SỬA LỖI #VALUE! LỖI TRONG CHỨC NĂNG VLOOKUP

Trường hợp 1: Lỗi #VALUE do có hơn 255 ký tự.
Giải pháp : Rút ngắn giá trị hoặc sử dụng kết hợp các hàm INDEX và MATCH làm giải pháp thay thế.
Trường hợp 2: Lỗi #VALUE do chứa văn bản hoặc nhỏ hơn 0.
Ví dụ:

Chỉ mục Cột là số cột ở bên phải của cột tìm kiếm mà bạn muốn trả về nếu tìm thấy kết quả khớp.
Điều này có thể là do lỗi đánh máy trong đối số col_index_num hoặc vô tình chỉ định một số nhỏ hơn 1 làm giá trị chỉ mục (một sự xuất hiện phổ biến nếu một hàm Excel khác được lồng trong hàm VLOOKUP trả về một số như “0” làm đối số col_index_num ) .
Giá trị tối thiểu cho đối số col_index_num là 1, trong đó 1 là cột tìm kiếm, 2 là cột đầu tiên bên phải cột tìm kiếm, v.v. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm trong cột A, thì 1 tham chiếu đó, 2 là cột B, 3 là cột C, v.v.

xem thêm :


Lỗi cơ bản trong Excel


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html

Post a Comment