[Hàm Điều Kiện] hàm SUMPRODUCT và Công thức mảng

Trong kế toán, người ta sử dụng hàm Sumproduct để tính toán doanh thu các mặt hàng, tổng số mặt hàng có, tính công... Bạn có thể tham khảo hướng dẫn cách dùng hàm sumproduct trong excel dưới dây để hỗ trợ tốt cho công việc của mình.Cũng giống như những thông tin đã chia sẻ trong loạt bài về thủ thuật Excel. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về một hàm trong Excel khá hữu ích trong việc hỗ trợ tính toán : Hàm Sumproduct.
Hàm tính toán Sumproduct là hàm trả về tổng các tích phần tử trong mảng với mảng khác tương ứng. Mảng bao gồm một dãy các giá trị liên tiếp trong một khoảng nào đó. Với cách dùng hàm Sumproduct trong excel giúp bạn tính tổng của tích các phần tử trong hai hay nhiều mảng khác nhau.
Cú pháp sử dụng
Sumproduct (array1, [array2], [array3], ...)
Trong đó:
- Array1( Bắt buộc): Là đối số mảng đầu tiên mà bạn muốn nhân các thành phần của nó rồi cộng tổng lại.
- Array2, array3,... ( Tùy chọn): Là số ô trong mọt mảng từ 2 đến 255 mà bạn muốn nhân các thành phần của nó rồi cộng tổng với nhau.
Chú thích
Đối số của hàm Sumproduct đều là các mảng, có thể có đến 255 mảng. Và các đối số trong mỗi mảng phải có cùng kích thước, nghĩa là có cùng số phần tử. Nếu không, hàm Sumproduct trả về giá trị lỗi #VALUE!
Khi ta thấy các phần tử của mảng không phải ở dạng số, hàm tính toán Sumproduct tự động coi là số 0.
Ví dụ 1: Cho bảng hàng tiêu thụ 1 ngày của một cửa hàng, hãy tính doanh thu của cửa hàng đó với số lượng và giá sản phẩm đã biết.
Hướng dẫn chi tiết cách dùng hàm Sumproduct trong Excel để tính công - Ảnh 1

Dùng hàm Sumproduct  tính doanh thu của cửa hàng

Công thức được sử dụng trong ô D5 là: =SUMPRODUCT(C7:C7,D5:D7)
Ta có kết quả được tính toán xong dưới đây:
Hướng dẫn chi tiết cách dùng hàm Sumproduct trong Excel để tính công - Ảnh 2

Dùng hàm Sumproduct  tính doanh thu của cửa hàng

Ví dụ 2: Bạn hãy xem xét bảng tính bên dưới: đây là bảng kê hàng nhập kho trong tháng 5, 6, 7 được lập trên cùng 1 trang. Hãy thống kê về tính tổng giá trị điện thoại Iphone 5 trong tháng 5 thì tính như thế nào?
Hướng dẫn chi tiết cách dùng hàm Sumproduct trong Excel để tính công - Ảnh 3

Tính tổng giá trị điện thoại Iphone 5 trong tháng 5 

Giải pháp tối ưu nên sử dụng trong trường hợp này là sử dụng hàm Sumproduct.
Để dễ thao tác và tạo các mảng, chúng ta lập thêm Bảng tổng hợp( bảng nhỏ ở phía dưới), trong đó có tên hàng, mã hàng và số tháng cần được thống kê.
Tại ô D25, ta nhập công thức sau:
=SUMPRODUCT((MONTH($A$3:$A$17)=D$24)*($B$3:$B$17=$B25),$G$3:$G$17)
Kết quả như đã thấy( trong hình phía trên), ô D25 bằng 24,500 là kết quả của tổng giá trị hàng nhập trong tháng 5 của điện thoại Iphone 5.
Chú thích tham số:
- MONTH($A$3:$A$17) lấy tháng của cột ngày tháng
- $B25 là mã hàng cần tổng hợp, ở đây là IP5.
- $G$3:$G$17 là vùng tham chiếu tính tổng giá trị hàng nhập.
- D24 là tháng cần tổng hợp, ở đây là tháng 5.
- $B$3:$B$17 là vùng tham chiếu mã cần tổng hợp.
Để tính tổng giá trị hàng nhập trong tháng 6 của điện thoại Iphone 5, chúng ta copy công thức ở ô D25 dán vào ô E25.
Tương tự nếu muốn tính giá IP5 tháng 7, hoặc chúng ta có thể tính tổng các mã hàng hóa còn lại trong bảng theo các tháng bằng cách copy công thức từ ô D25 dán vào các ô còn lại tương ứng trong bảng.


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html