Cách tô màu, bôi đen bỏ cách hàng trong Excel 2007 2010 2013, xen kẽ hàng cột
Một bảng danh sách có nhiều cột và nhiều dòng sẽ khiến người dùng khó theo dõi thông tin cùng nằm trên 1 dòng. Cách tô đen các dòng xen kẽ sẽ rất hiệu quả trong việc đọc lại chúng


Với phiên bản 2013 sẽ làm như sau, các bản còn lại thì chỉ khác về lựa chọn nút chức năng trên giao diện mà thôi.

Đầu tiên trên tab Home chọn Conditional Formatting -> New Rule


Sẽ xuất hiện New Formatting Rule. Tại ô Format values where this formular is true, hãy gõ và =MOD(ROW(),2)>0

Chọn Format rồi chọn màu cần tô trong tab Fill, OK để kết thúc


Nếu muốn đổi màu khác, trong Conditional Formatting -> Manage Rule.


Vào Edit Rule để chính sửa


Vào ô Format rồi chọn màu muốn đổi, nhấn OK


Kết quả thật tuyệt vời


Thao tác này sẽ giúp bạn làm việc với các bảng tính được thuận tiện hơn.