Chia sẽ phần mềm quản lý tiền mặt

Chia sẽ phần mềm quản lý tiền mặt bằng Excel

Hôm nay tự học excel Xin giới thiệu các bạn phần mềm Quản lý tiền mặt bằng Excel

Chức năng cụ thể phần mềm :

Thông Tin : 

 • Bạn có thể khai báo thông tin công ty , người quản lý , người lập phiếu và các thông tin liên quan
 • Bạn có thể thêm tiền mặt đầu kỳ số phiếu ...


Quỹ tiền mặt 


 • Quản lý số tiền bạn đang có trong Quỹ
 • Liệt kế tất cả các phiếu Thu , chi 
 • Tổng tồn cuối kỳ của quỹ tiền mặt



Phiếu thu

 • Có thể làm phiếu thu 
 • có thể in phiếu thu
 • Có thể lưu phiếu thu 


Phiếu chi

 • Có thể làm phiếu chi
 • Lưu phiếu chi 
 • in phiếu chi tiền





Data :

Luu tất các các phiếu thu và chi tại đây


Nếu các bạn muốn sự dụng phần mềm vui lòng commem bên dưới và để mail lại chúng tôi sẽ gửi file cho bạn qua mail nhé



- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html