Làm Thế Nào Để Kiểm Tra Xem Textboxes Trong Userform Có Rỗng Hay Không Trong Excel?

Nếu bạn muốn kiểm tra xem các hộp văn bản trong một userfom đã chỉ định có rỗng hay không trong Excel, phương pháp trong bài viết này có thể giúp bạn.

Làm Thế Nào Để Kiểm Tra Xem Textboxes Trong Userform Có Rỗng Hay Không Trong Excel?

Kiểm Tra Hộp Văn Bản Trong Userform Có Rỗng Hay Không Với Mã VBA

Đoạn mã VBA dưới đây có thể giúp bạn kiểm tra xem tất cả các textbox trong một userform đã được chỉ định có rỗng hay không trong Excel. Vui lòng làm như sau.
1. Nhấn nút Khác + F11 phím để mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.
2. bên trong Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ, nhấp Chèn > Mô-đun. Sau đó sao chép dưới mã VBA vào cửa sổ mã.
Mã VBA: Kiểm tra xem các hộp văn bản trong userform có rỗng hay không
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sub CheckTextBox()
    Dim fTextBox As Object
    Dim xTxtName As String
    Dim xEptTxtName As String
    For Each fTextBox In UserForm1.Controls
        If TypeName(fTextBox) = "TextBox" Then
            If fTextBox.Text = "" Then
                xEptTxtName = xEptTxtName & fTextBox.Name & " is empty" & vbNewLine
            Else
                xTxtName = xTxtName & fTextBox.Name & " is not empty" & vbNewLine
            End If
        End If
    Next
    If xEptTxtName <> "" Or xTxtName <> "" Then
        MsgBox xEptTxtName & vbNewLine & xTxtName
    End If
End Sub
chú thích: Trong mã, UserForm1 là tên của userform chứa các textbox mà bạn sẽ kiểm tra.
3. Nhấn nút F5 phím để chạy mã. Sau đó một Microsoft Excel hộp thoại xuất hiện để cho bạn biết hộp văn bản nào trống rỗng và không trống như hình ảnh chụp màn hình dưới đây.

Nếu các bạn chưa làm được có thể commem ở bên dưới để được giúp đỡ nhé

Chúc các ban thành công


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html