Hướng dẫn sử dụng Hàm ASIN function trong excel

Chức năng  Hàm ASIN
Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Nhiều hơn ...
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của ASIN  chức năng trong Microsoft Excel.
Hướng dẫn sử dụng Hàm ASIN function trong excel
Miêu tả Hàm ASIN
Trả về arcsin, hoặc sin nghịch đảo, của một số. Các arcsin là góc mà sin là số . Các góc quay được đưa ra trong radian trong khoảng -pi / 2 đến pi / 2.
cú pháp Hàm ASIN
ASIN (số)
Các chức năng cú pháp ASIN có các đối số sau đây:
Số     buộc. Sin của góc bạn muốn và phải được từ -1 đến 1.
chú ý
Để thể hiện arcsin độ, nhân kết quả bằng 180 / PI () hoặc sử dụng các DEGREES chức năng.
Thí dụ Hàm ASIN
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng
nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
Công Thức
Sự Miêu TảKết Quả
= ASIN (-0.5)Arcsin của -0.5 trong radian, -pi / 6-,523598776
= ASIN (-0,5) * 180 / PI ()Arcsin của -0.5 trong độ-30
= DEGREES (ASIN (-0,5))Arcsin của -0.5 trong độ-30
- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html