Khóa Học Office Chuyên Nghiệp Miễn Phí


Khóa Học Office Chuyên Nghiệp Miễn Phí
Khóa Học Office Chuyên Nghiệp Miễn Phí

Thành thạo Microsoft Word:
Soạn thảo văn bản và thành thạo các thao tác định dạng (Format Painter, Clear Formating, Tab, Bullets/Numbering/Multilevel List, Drop Cap, Watermark, Page Borders, Header & Footer).
Ứng dụng công cụ chèn (Insert), tùy biến với công cụ Styles và thao tác trên bảng biểu (Tables).
Ứng dụng công cụ hỗ trợ xử lý văn bản (Auto Correct, Macro, Comments, Track changes, Find and Replace).
Ứng dụng Word trong công việc: trộn thư Mail Merge, tạo Form điền thông tin, tạo Mục lục, in ấn.

Khóa học Word online:

Google Drive

onedrive


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html

Post a Comment