Cách lấy điều kiện Giá trị nằm giữa hai số trong excel

Để kiểm tra nếu một giá trị số nằm giữa hai số, bạn có thể sử dụng hàm AND và hai phép thử logic. 

Công thức chung 
= AND ( val > MIN ( num1 , num2 ), val < MAX ( num1 , num2 ))
 
Giải trình 
 
Để kiểm tra nếu một giá trị số nằm giữa hai số, bạn có thể sử dụng hàm AND và hai phép thử logic. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong E5 là:
 
= AND ( D5 > MIN ( B5 , C5 ), D5 < MAX ( B5 , C5 ))
 
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Ở cốt lõi, công thức này chạy hai phép thử trên một giá trị như sau:
 
= D5 > MIN ( B5 , C5 )  // D5 lớn hơn nhỏ hơn?
= D5 < MAX ( B5 , C5 ))  // là D5 nhỏ hơn lớn hơn?
 
Trong biểu thức đầu tiên, giá trị được so sánh với nhỏ hơn của hai số, được xác định bởi chức năng MIN.
 
Trong biểu thức thứ hai, giá trị được so sánh với số lớn hơn của hai số, được xác định bởi hàm MAX.
 
Hàm AND sẽ trả về TRUE chỉ khi giá trị lớn hơn số nhỏ hơn và nhỏ hơn số lớn hơn.
 
Bao gồm ranh giới
 
Để bao gồm các số ranh giới (num1 và num2), chỉ cần điều chỉnh logic như sau:
 
= AND ( D5 > = MIN ( B5 , C5 ), D5 <= MAX ( B5 , C5 ))
 
Bây giờ hàm AND sẽ trả về TRUE chỉ khi giá trị lớn hơn hoặc bằng số nhỏ hơn và nhỏ hơn hoặc bằng với số lớn hơn.
 
Phiên bản đơn giản
 
Công thức trong ví dụ phức tạp hơn bởi vì không có giả định rằng num1 nhỏ hơn num2 (hoặc ngược lại).
 
Nếu giả định rằng num1 nhỏ hơn num2 thì có thể đơn giản hóa công thức:
 
= VÀ ( giá trị > num1 , val < num2 ))- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html