Nối 2 đoạn văn với nhau dạng ngẫu nhiên bằng hàm CONCATENATE

Trong thực tế khi cần nối 2 đoạn văn hoặc 2 câu với nhau theo dạng ngẫu nhiên để tạo ra nhiều cầu ý nghĩa khác nhau. Hôm nay Tuhocexcel xin giới thiệu Nối 2 đoạn văn với nhau dạng ngẫu nhiên bằng hàm CONCATENATE và Rand
Cách dùng hàm CONCATENATE
Nối 2 đoạn văn với nhau dạng ngẫu nhiên bằng hàm CONCATENATE

Xem video tại đây
'- Nối vế A với Vế B theo dạng Ngẫu Nhiên
 - Xác Định Số ngẫu nhiên 1 để lấy cột 1
 - Xác Định Số ngẫu nhiên 2 để lấy cột 2 Ta Dùng hàm : =RANDBETWEEN(0;5) Hoặc Rand tại dùng =RANDBETWEEN(0;5) để hạn chế số sinh ra , trong trường hợp này do có 5 câu nên tớ hạn chế là số 5

 - đánh số thứ tự để tránh trùng giữa các câu - Đặt hàng IF chặn Dò quá câu trong dòng
= IF(($A$2+C5)>MAX(C:C);$A$2+C5-MAX(C:C)+1;IF(($A$2+C5)<=MIN(C:C);MIN(C:C)+1;($A$2+C5)));0) 

Tạm dịch : nếu Số sinh ra dạng ngẫu nhiên + Số thứ tự >= 1 thi lấy Min + 1 ( min ở đây = 1 ) => 2

Nếu  Số Sinh ra + Số TT > max của cột ( dò sẽ nằm ra ngoài bảng dò ) thì lấy số đó ( số sinh ra + STT ) - max cột ( KQ chắc chắn nằm trong vùng cần dò )


Dùng HLOOKUP dò từ trên xuống theo số lấy dạng ngẫu nhiên theo ĐK ở trên


 - Và cuối cùng dùng hàm CONCATENATE nối 2 ký tự ngẫu nhiên lại với nhau DONE !


bạn có thể dowload bài mẫu tại đây :
- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html

Post a Comment