Bài tập về hàm Vlookup và hàm IFERROR

Với Hàm vlookup thông thường có thể bạn biết nhưng khi kết hợp nó có thể khó hơn chút như bài tập sau đây 
Bài tập về hàm Vlookup và hàm IFERROR
Bài tập về hàm Vlookup và hàm IFERROR

Hãy điền vùng tên Vùng và số tiền tính theo Block vào ô bên theo bảng

Có SỐ Điện thoại , tra cước Điện thoại theo bảng

- Đầu số tùy theo tình có thể là 2 hoặc 3 hoặc 4 nên không thể do theo cách thông thường của VLookup được nhé


Bắt tay vào làm nhé :

Để dò ta cắt 2 ký từ đầu ta có thể dùng hàm LEFT (ô cắt , số Ký tự cắt )

Số Ký tự cắt có thể = 3 , hoặc 3 hoặc 4 với ĐK , nếu cắt 2 ký tự ta do không ra kết quả theo bảng

Do 2 ký tự

= VLOOKUP(LEFT(B10,2),A22:C30,2,0)

Nếu bạn dò OK = > trả về Kết quả đúng , Nếu sai ? sẽ trả về #N/A ( không có giá trị trong bảng dò )

nên ta phải dùng hàm : IFERROR ( công thức dò , trả về nếu kết quả là #N/A ) 

( tự học excel có giới thiệu tại đây https://www.tuhocexcel.net/p/tim-kiem.html?q=IFERROR )

khi kết hợp ra ta có công thức đúng như sau :

Do 2 ký tự đầu và bỏ #N/A

=IFERROR(VLOOKUP(LEFT(B3,2),$F$2:$H$10,2,0),"")

Do 3 ký tự đầu và bỏ #N/A

=IFERROR(VLOOKUP(LEFT(B3,3),$F$2:$H$10,2,0),"")

Do 4 ký tự đầu và bỏ #N/A

=IFERROR(VLOOKUP(LEFT(B3,4),$F$2:$H$10,2,0),"")


Kết hợp 3 dòng trên ta được

=IFERROR(VLOOKUP(LEFT(B3,2),$F$2:$H$10,2,0),IFERROR(VLOOKUP(LEFT(B3,3),$F$2:$H$10,2,0),IFERROR(VLOOKUP(LEFT(B3,4),$F$2:$H$10,2,0),"")))

Note : trong truòng hợp dò ko có = > tự động trả về Khoảng trắng

và ta được kết quả :

Bài tập về hàm Vlookup và hàm IFERROR
Bài tập về hàm Vlookup và hàm IFERRORBạn có thể download bài tại mẫu tại đây


Chúc các bạn thành công.


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html

Post a Comment