Cũng như Word, Excel cũng hỗ trợ người dùng tạo chữ viết tắt trong Excel và sử dụng chung trong bộ Office, chức năng này cũng được tích hợp sẵn giống hệt bên word.
Để tạo phím gõ tắt trong excel trước tiên các bạn vào File --> Options, trong bản office 2007 và 2013 cũng tương tự

Cách gõ, viết tắt trong Excel 2003 2007 2010 2013

Trong Excel Options --> Chọn Proofing --> AutoCorrect OptionsBảng thiết lập từ gõ tắt sẽ xuất hiện. Ví dụ bạn muốn viết vfr thay cho Diễn đàn tin học vforum.vn các bạn sẽ đánh như sau. Sau đó click Add để thêm vào

Cách gõ, viết tắt trong Excel 2003 2007 2010 2013

Viết tắt trong word 2003

Đối với word 2003 các bạn vào Tools --> Options

Cách gõ, viết tắt trong Excel 2003 2007 2010 2013

Chọn AUto correct Options... như hình phía dưới

Cách gõ, viết tắt trong Excel 2003 2007 2010 2013

Và thiết lập giống với hướng dẫn phía trên.

Sau khi OK các bạn có thể test tính năng gõ tắt này bằng cách gõ từ tắt và nhấn phím cách - Space xem từ tắt đó có được thay tế bằng từ bạn đã định nghĩa chưa