[Google Sheets] Danh sách phím tắt thông dụng cho Google Sheets trên máy tính (Phần 1)

Danh sách phím tắt thông dụng cho Google Sheets trên máy tính (Phần 1)

Việc sử dụng các phím tắt trên Google Docs giúp bạn dễ dàng hiểu được cách sử dụng Google Docs, chỉnh sửa và soạn thảo văn bản nhanh hơn. Google Sheest cũng tương tự như thế, việc sử dụng phím tắt trên Google Sheets giúp bạn nhập số liệu nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn, đặc biệt tiết kiệm thời gian. Dưới đây là danh sách phím tắt thông dụng cho Google Sheets trên máy tính.


1. Phím tắt thao tác chung

Chọn cột: Ctrl + Space
Chọn hàng: Shift + Space
Chọn toàn bộ: Ctrl + A hoặc Ctrl + Shift + Space
Ẩn background cell được chọn: Ctrl + Shift + Backspace
Quay lại (Undo): Ctrl + Z
Lặp lại thao tác (Redo): Ctrl + Y hoặc Ctrl + Shift + Z hoặc F4
Tìm kiếm: Ctrl + 
Tìm kiếm và thay thế: Ctrl + H
Fill range: Ctrl + Enter
Fill down: Ctrl + D
Fill right: Ctrl + R
Lưu: Ctrl + S
Mở file đã lưu: Ctrl + O
In: Ctrl + P
Sao chép (Copy): Ctrl + C
Cắt: Ctrl + X
Dán: Ctrl + V
Dán giá trị: Ctrl + Shift + V
Hiển thị phím tắt bàn phím: Ctrl + /
Chèn sheet mới: Shift + F11
Điều chỉnh Compact: Ctrl + Shift + F
Mở / tắt Input tool: Ctrl + Shift + K
Chọn Input tool: Ctrl + Alt + Shift + K

2. Phím tắt định dạng cell

In đậm: Ctrl + B
Gạch chân: Ctrl + U
In nghiêng: Ctrl + I
Gạch ngang: Alt + Shift + 5
Căn giữa: Ctrl + Shift + E
Căn trái: Ctrl + Shift + L
Căn phải: Ctrl + Shift + R
Định dạng viền ô, viền bảng trên: Alt + Shift + 1
Định dạng viền ô, viền bảng bên phải: Alt + Shift + 2
Định dạng viền ô, viền bảng dưới: Alt + Shift + 3
Định dạng viền ô, viền bảng bên trái: Alt + Shift + 4
Xóa định dạng viền: Alt + Shift + 6
Định dạng viền ô, viền bảng phía ngoài: Alt + Shift + 7
Chèn liên kết Hyperlink: Ctrl + K
Chèn thời gian: Ctrl + Shift + ; 
Chèn ngày: Ctrl + ; 
Định dạng số thập phân: Ctrl + Shift + 1
Định dạng thời gian: Ctrl + Shift + 2
Định dạng ngày: Ctrl + Shift + 3
Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân: Ctrl + Shift + 4 
Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân): Ctrl + Shift + 5
Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân: Ctrl + Shift + 6
Xóa định dạng: Ctrl + \
Phím tắt excel

3. Phím tắt điều hướng Spreadsheet

Di chuyển đến đầu hàng: Home
Di chuyển đến đầu bảng: Ctrl + Home
Di chuyển đến cuối hàng: End
Di chuyển đến cuối bảng: Ctrl + End
Di chuyển đến cell đang làm việc: Ctrl + Backspace
Di chuyển đến bảng tiếp theo: Ctrl + Shift + Page Down
Di chuyển về bảng trước: Ctrl + Shift + Page Up
Hiển thị danh sách bảng: Alt + Shift + K
Mở liên kết Hyperlink: Alt + Enter
Di chuyển Focus ra ngoài Spreadsheet: Ctrl + Alt + Shift + M
Di chuyển đến Quicksum: Alt + Shift + Q
Di chuyển Focus đến Menu Popup: nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn E rồi nhấn P
Mở Menu lọc dữ liệu cell: Ctrl + Alt + R
Mở lịch sử: Ctrl + Alt + Shift + G
Mở trò chuyện bên trong Spreadsheet: Shift + Esc
Đóng trình chỉnh sửa bản vẽ: Shift + Esc

4. Phím tắt chỉnh sửa bình luận và thích

Chèn/chỉnh sửa chú thích: Shift + F2
Chèn/chỉnh sửa bình luận: Ctrl + Alt + M
Mở chủ đề thảo luận: Ctrl + Alt + Shift + A
Nhập chú thích hiện tại: nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn E rồi nhấn C
Di chuyển sang bình luận kế tiếp: nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn N rồi nhấn C
Di chuyển về bình luận trước đó: nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn P rồi nhấn C

5. Phím tắt mở Menu

Mở Menu File:
 • Trên trình duyệt Google Chrome: Alt + F
 • Trình duyệt khác: Alt + Shift + F
Mở Menu Edit:
 • Trên trình duyệt Google Chrome: Alt + E
 • Trình duyệt khác: Alt + Shift + E
Mở Menu View:
 • Trên trình duyệt Google Chrome: Alt + V
 • Trình duyệt khác: Alt + Shift + V
Mở Menu Insert:
 • Trên trình duyệt Google Chrome: Alt + I
 • Trình duyệt khác: Alt + Shift + I
Mở Menu Format:
 • Trên trình duyệt Google Chrome: Alt + O
 • Trình duyệt khác: Alt + Shift + O
Mở Menu Data:
 • Trên trình duyệt Google Chrome: Alt + D
 • Trình duyệt khác: Alt + Shift + D
Mở Menu Tool:
 • Trên trình duyệt Google Chrome: Alt + T
 • Trên trình duyệt khác: Alt + Shift + T
Mở Menu Form:
 • Trên trình duyệt Google Chrome: Alt + M
 • Trình duyệt khác: Alt + Shift + M
Mở Menu Add-ons:
 • Trên trình duyệt Google Chrome: Alt + N
 • Trình duyệt khác: Alt + Shift + N
Mở Menu Help:
 • Trên trình duyệt Google Chrome: Alt + H
 • Trình duyệt khác: Alt + Shift + H
Mở Menu Accessibility:
 • Trên trình duyệt Google Chrome: Alt + A
 • Trình duyệt khác: Alt + Shift + A
Mở Menu Sheet: Alt + Shift + S
Mở Menu ngữ cảnh: Ctrl + Shift + \

6. Phím tắt sử dụng chèn hoặc xóa hàng/cột

Chèn hàng trên:
 • Trên trình duyệt Google Chrome: nhấn giữ Alt + I, sau đó nhấn R
 • Trên trình duyệt khác: nhấn giữ Alt + Shift + I, sau đó nhấn R
Chèn hàng dưới:
 • Trên trình duyệt Google Chrome: nhấn giữ Alt + I, sau đó nhấn W
 • Trình duyệt khác: nhấn giữ Alt + Shift + I, rồi nhấn W

Chèn cột bên trái:
 • Trên trình duyệt Google Chrome: nhấn giữ Alt + I, rồi nhấn C
 • Trình duyệt khác: nhấn giữ Alt + Shift + I, rồi nhấn C
Chèn cột bên phải:
 • Trên trình duyệt Google Chrome: nhấn giữ Alt + I, rồi nhấn G
 • Trình duyệt khác: nhấn giữ Alt + Shift + I, rồi nhấn G
Xóa hàng:
 • Trên trình duyệt Google Chrome: nhấn giữ Alt + E, rồi nhấn D
 • Trình duyệt khác: nhấn giữ Alt + Shift + E, rồi nhấn D
Xóa cột:
 • Trên trình duyệt Google Chrome: nhấn giữ Alt + E, rồi nhấn E
 • Trình duyệt khác: nhấn giữ Alt + Shift + E, rồi nhấn E

7. Phím tắt sử dụng mở công thức

Hiển thị tất cả công thức: Ctrl + ~
Chèn công thức mảng (Array formula): Ctrl + Shift + Enter
Thu gọn phần mở rộng công thức mảng(array formula): Ctrl + E
Hiện / ẩn menu hỗ trợ công thức: Shift + F1

8. Phím tắt hỗ trợ đọc màn hình

Kích hoạt chế độ đọc text màn hình: Ctrl + Alt + Z
Đọc phần text trong cột: Ctrl + Alt + Shift + C
Đọc phần text trong hàng: Ctrl + Alt + Shift + R
Phần tiếp theo Quản trị mạng sẽ giới thiệu đến bạn danh sách phím tắt thông dụng cho Google Sheets trên Mac.
Chúc các bạn vui vẻ!
Dương Huyền (Theo Google)
- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Nếu chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html