THỦ THUẬT EXCEL - XÁC ĐỊNH "THỨ" BẤT KỲ TRONG NGÀY THÁNG EXCEL

Đôi khi bạn cũng tự hỏi ngày hôm đó là thứ mấy nhỉ? Ngày đó có trùng thứ bảy hay chủ nhật không nhỉ. Vậy làm sao để kiểm tra nhanh thứ mấy khi xác định ngày tháng nhập vào excel. Bài viết này sẽ giải quyết vấn đề đó bằng hàm weekday đơn giản.HÀM WEEKDAY SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Đây là hàm trả về thứ trong tuần tương ứng với một ngày. Theo mặc định, thứ được trả về là một số nguyên như sau: 1 (chủ nhật), 2 (thứ 2), 3 (thứ 3), 4 (thứ 4), 5 (thứ 5), 6 (thứ 6) và 7 (thứ bảy).
Như vậy xác định cuối tuần, tức thứ 7 và chủ nhật sẽ có giá lần lượt là 7 và 1.

Cú pháp hàm Weekday

WEEKDAY(serial_number,[return_type])
hoặc
WEEKDAY(serial_number;[return_type])
Trong đó:
  • Serial_number: Bắt buộc, bạn được nhập một ngày xác định (ví dụ: 18/08/2017) hoặc hàm ngày (ví dụ: now(). Hoặc chỉ định địa chỉ ô trên excel để kéo lấy kết quả.
  • Return_type: Tùy chọn, theo như bài viết này là mặc định Excel quy định giá trị trả về 0 hoặc 1 là ngày chủ nhật cho đến 7 là ngày thứ bảy. Nếu bạn thích thay đổi thì bạn nhập giá trị vào Return_type. Ví dụ như bạn không muốn số 1 là chủ nhật, bạn thích số 2 mới là chủ nhật thì bạn nhập số 2 vào và khi đó ngày chủ nhật có giá trị là số 7 cho đến thứ bảy có giá trị là số 6.

NÂNG CAO: TÙY BIẾN GIÁ TRỊ TRẢ VỀ THÀNH THƯ HAI (THỨ 2),.... CHỦ NHẬT.

Hàm WEEKDAY sẽ cho kết quả là một số nguyên như đề cập ở trên do vậy có thể sẽ làm bạn choáng và khó xác định thứ trong tuần. Vì vậy chúng ta lại tiếp tục sử dụng một hàm có tên là CHOOSE. Hàm này sẽ tự động định nghĩa thứ tự được chọn và giá trị hiện thị tương ứng. Ví dụ
=CHOOSE(C3;"Chủ nhật";"Thứ 2";"Thứ 3";"Thứ 4";"Thứ 5";"Thư 6";"Thứ 7")
Dưới đây là ví dụ tổng hợp sử dụng các hàm weekday và choose
Thủ thuật Excel - Xác định "thứ" bất kỳ trong ngày tháng excel

ỨNG DỤNG HÀM WEEKDAY TRONG CÔNG VIỆC.

1. Làm lịch công tác

Tất nhiên với lịch công tác sẽ tránh gặp các ngày cuối tuần. Bạn có thể sử dụng hàm WEEKDAY để loại bỏ các ngày cuối tuần.

2. Kiểm tra hoạt động và nghiệp vụ tài chính liên quan

- Kiểm tra gian lận công
- Kiểm tra tính phù hợp chứng từ kế toán
- Kiểm tra hoạt động khác


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html