Chèn video từ máy tính trong PowerPoint 2007 
Chọn trượt nơi bạn muốn chèn phim PowerPoint 2007
 
Chọn Insert tab.
 
Nhấp vào mũi tên thả xuống trên Movie lệnh trong ngắn truyền thông nhóm.


pp07_insertmovie
 
Chọn Insert Movie from File từ menu. Hộp thoại Insert Movie sẽ xuất hiện.
 
pp07_insertmovie2
 
Xác định vị trí các tập tin bạn muốn chèn từ máy tính của bạn.
 
Nhấp vào tên tập tin .
 
Nhấn OK . Bộ phim sẽ xuất hiện trên slide. Các công cụ Movie tab Options và Picture Tools Format tab xuất hiện trên Ribbon, khi bộ phim được chèn vào.
 
pp07_insertmoviedb
 
Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Bấm Tự động hoặc Khi Clicked . Tự động sẽ bắt đầu bộ phim tự động ngay khi slide xuất hiện trong Slide Show view, trong khi Khi được 

 chuột sẽ bắt đầu bộ phim khi bạn nhấn chuột.- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html