Tạo và làm việc với một Workbook

Bài trước chúng ta đã làm quen với excel và các phím tắt trong excel hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm việc với một workbook. Tạo một workbook, lưu trữ ở các định dạng, và định trang trang tính.

Tạo một workbook mới

Tạo và làm việc với một Workbook

Tạo workbook mới

Để tạo một wordbook mới ta chọn: file /new/bank workbook
Phím tắt : Ctrl + “N”
Lưu trữ ở các định dạng khác nhau
Save : Lưu workbook hiện tại. Chọn file/Save
Phím tắt : Ctrl+ “S”
Save as: Lưu workbook với một tên khác
Phím tặt : Ctrl + shift + “S”
Khi lưu wordbook thì có rất nhiều định đạnh file khác nhau
Tạo và làm việc với một Workbook
Nhiều định dạng khi lưu wordbook

Vd : Excel workbook đây là định dạng mặc định của excel 2010. Nếu lưu ở dạng này thì excel 2003 sẽ không mở được. Để tất cả các phiên bản excel đều mở được thì nên chọn excel 97-2003 wordbook.
Type: PDF là định dạng chỉ cho phép người xem xem và không thao tác được với workbook
Đinh dạng trang tính
Đối với workbook bạn có thể thêm, trang tính, sửa tên trang tính, xóa trang tính, đổi màu trang tính và ẩn trang tính
Tạo và làm việc với một Workbook
Insert : Thêm một trang tính mới
Delete: xóa một trang tính
Rename: Đổi tên trang tính
Move of copy: di chuyển và sao chép trang tính
Protect sheet: tạo mật khẩu cho trang tính
Tab color: thay đổi màu sắc cho trang tính
Hide : ẩn trang tính
Unhide: bỏ ẩn trang tính


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Nếu chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html