[Excel Cơ Bản] Hàm Sumif và cách sự dụng hàm Sumif trong Excel

Giới thiệu

Hàm SUMIF là một hàm dùng để tính tổng các giá trị trong khoảng xác định. Hàm SUMIF có thể sử dụng cho việc tính tổng các ô dựa vào ngày, số liệu và văn bản được nối với khu vực xác định. Hàm này hỗ trợ các phép tính logic (>, <, <>, =) và ký hiệu (*,?) cho phù hợp với từng phần.

Mục đích

Tính tổng các số trong phạm vi đáp ứng được các tiêu chí đã cung cấp.

Truy tìm giá trị

Tổng các giá trị đã cung cấp.

Cú pháp

=SUMIF (range, criteria, [sum_range])


Tham số

Range: Phạm vi các ô bạn muốn đánh giá theo tiêu chí. Các ô trong mỗi phạm vi phải là số hoăc tên, mảng hay tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua. Phạm vi được chọn có thể chứa các ngày ở định dạng Excel tiêu chuẩn.
Criteria: Tiêu chí xác định các giá trị thêm vào.
Sum_range: (tùy chọn) Các giá trị được gắn thêm. Nếu sum_range bị bỏ quá, những ô trong phạm vi đánh giá sẽ được thay thế.

Chú ý

  • Khi sum_range bị bỏ qua, các ô trong phạm vi sẽ được cộng lại.
  • Khu vực xác định có chứa chữ hay ký hiệu toán học đều phải được đặt trong dấu ngoặc kép.
  • Phạm vi xác định dạng số có thể được cung cấp là số sẽ không phải dùng đến dấu ngoặc.
  • Các ký tự ? và * đều có thể được sử dụng trong Criteria. Một dấu chấm hỏi khớp bất kỳ ký tự đơn nào; một dấu sao phù hợp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy gõ dấu ngã (~) trước ký tự.

Cách sử dụng SUMIF trong Excel

Hãy cùng tìm hiểu phép tính SUMIF.
Giả sử chúng ta có bảng doanh thu như sau:
Bảng doanh thu trong Excel
Bài tập: Là tìm ra tổng doanh thu của khu vực phía Bắc.
Hãy thử áp dụng hàm SUMIF để giải bài toán.
Range: Chọn cột có chứa "North"
Nhập tham số Range trên Excel
Criteria: Nhập khu vực "North" - phía Bắc. Chú ý: nhập "North" hoặc "=North" đều được.
Thêm tham số Criteria trên Excel
Sum_range: Chọn cột cần được thêm vào sau khi đánh giá các tiêu chí.
Khoanh khu vực trên Excel
Sau khi áp dụng phép tính này, kết quả chúng ta có là 490688, tổng của D3, D7, D10.
Kết quả phép tính SUMIF trên Excel

Một vài ví dụ về SUMIF

Ví dụ 1: Giả sử có bảng như sau và chúng ta cần tìm tổng số lượng hàng đã bán tại khu vực phía Đông.
Kết quả ví dụ 1 trên Excel
Để tìm kết quả, chúng ta cần áp dụng phép tính: =SUMIF(B3:B11,"East",C3:C11)
Và kết quả phép tính là 129.
Ví dụ 2: Trong cùng bảng doanh thu, viết công thức để tính tổng tiền trước ngày "01/01/2013".
Kết quả ví dụ 2 trên Excel
Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng phép tính: =SUMIF(A3:A11,"<01/01/2013",D3:D11)
Ví dụ 3: Trong ví dụ này, chúng ta có danh sách những tiết mục của một số trường tham gia sự kiện của khu vực. Nhiệm vụ là tìm ra tổng số huy chương trường C đạt được trong các sự kiện.
Kết quả ví dụ 3 trên Excel
Chúng ta sử dụng phép tính =SUMIF(C3:C11,"School C",D3:D11)
Và có D5+D7+D9 có kết quả 24.- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html