Hướng dẫn đổi số thành chữ trong Excel 2010-2013-2016 sử dụng AccHelper

Hướng dẫn đổi số thành chữ trong Excel 2010-2013-2016 sử dụng AccHelper

Hướng dẫn đổi số thành chữ trong Excel 2010-2013-2016 sử dụng AccHelper

Hôm nay mình giới thiệu và hướng dẫn nhằm hỗ trợ các bạn kế toán, nhân viên văn phòng thêm một công cụ đổi số thành chữ nữa đó là công cụ AccHelper của công ty bluesofts phát triển. Ưu điểm của công cụ này là chạy nhanh và cài đặt dễ dàng và chạy được cả trên Microsoft Excel 32 bit và 64 bit.

Hướng dẫn đổi số thành chữ trong Excel 2010-2013-2016 sử dụng AccHelper Hướng dẫn đổi số thành chữ trong Excel 2010-2013-2016 sử dụng AccHelper Hôm nay mình giới thiệu và hướng dẫn nhằm hỗ trợ các bạn kế toán, nhân viên văn phòng thêm một công cụ đổi số thành chữ nữa đó là công cụ AccHelper của công ty bluesofts phát triển. Ưu điểm của công cụ này là chạy nhanh và cài đặt dễ dàng và chạy được cả trên Microsoft Excel 32 bit và 64 bit. đổi số thành chữ trong excel sử dụng acchelper Trước khi cài đặt các bạn lưu ý phải tắt hết toàn bộ các file Excel đang bật trên máy tính. Tải gói cài đặt Acchelper tại đây và giải nén Sau khi tải công cụ AccHelper theo link phía trên các bạn tiến hành vào thư mục vừa download file xuống ==> nhấn chuột phải lên file Acchelper.rar và chọn Extract Here để giải nén thư mục Acchelper như hướng dẫn của hình bên dưới. giải nén file acchelper CÀI ĐẶT TRÊN EXCEL 2007/ 2010/ 2013/ 2016 (*) Cài đặt Add-in trong Excel2007, 2010, 2013, 2016 hoặc cao hơn: + Bấm vào nút "File" (hoặc "Office Button" với word 2016) là nút to, tròn ở góc đỉnh bên trái màn hình acchelper đổi số thành chữ + Chọn "Excel Options" acchelper đổi số thành chữ + Chọn "Add-Ins", màn hình phía bên phải, dưới đáy "Manage:" chọn "Excel Add-Ins" cuối cùng chọn "Go". acchelper add in + Tại màn hình "Add-Ins" bạn làm như với Excel2003 trở về trước. Bấm chọn "Browse" và chọn file "AccHelper.xll" (Chỉ một file này là đủ). + Nếu Office của bạn là 64 bit, hãy chọn file theo đường dẫn "x64AccHelper.xll" browser tới acchelper chọn acchelper 32bit hoặc 64bit chọn acchelper để đổi số thành chữ kết quả đổi số thành chữ acchelper Ví dụ: =VND(1000) trả về font UNICODE là ngầm định. CÀI ĐẶT TRÊN EXCEL 2003 VỀ SAU (KHÔNG LÀM NẾU EXCEL MỚI HƠN) (*) Cài đặt Add-in trong Excel97/2000/2002(XP)/2003: + Vào menu Tools, chọn Add-Ins, "Add"/Thêm 2 tập tin + Chọn nút "Browse" và chọn file "AccHelper.xll", làm tương tượng lần nữa để cài "AccHelperEx.xla" (để đọc font unicode, hoặc để đọc các con số trên 15 chữ số.) Ví dụ: =VND(1000) trả về font TCVN3(ABC) là ngầm định. Muôn unicode thì công thức phải là =VNDW(1000) hoặc =ToUNC(VND(1000)) (Hàm ToUNC() chuyển font ABC thành Unicode) NẾU CÀI KHÔNG ĐƯỢC (*) Nếu các bước cài đặt trên vẫn không được, bạn hãy copy các file và đường dẫn dưới đây: 1. Các file cần copy: + "AccHelper.xll" + "x64AccHelper.xll" - Nếu Office 64-bit. + "AccHelperEx.xla" Chỉ cần nếu cần dùng hàm VNDW, USDW để đọc các con số trên 15 chữ số. 2. Đường dẫn đặt file copy (Paste) (Làm nhanh: Mở My Computer, dán đường dẫn dưới đây vào thanh địa chỉ rồi Enter) + Với Windows XP: C:Documents and Settings\%username%Application DataMicrosoftAddIns + Với Windows Vista hoặc cao hơn: C:Users\%username%AppDataRoamingMicrosoftAddIns TÙY CHỈNH CÁCH ĐỌC (*) Để thay đổi những thông số được thiết lập ngầm định cho các hàm cũng như cách đọc số của các hàm, có 2 cách: 1. Chạy file "AcchelperOptions.exe" chỉnh các thông tin trên đó. 2. Mở file "AccHelper.ini" trong thư mục chưa file add-in (mở bằng Notepad hay một trình soạn thảo nào đó), sửa các thông số cần thiết. (*) Để tìm đọc hướng dẫn chi tiết và các ví dụ, bạn hãy mở file "Help.xls" Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách cài đặt và sử dụng công cụ AccHelper để đổi số thành chữ trong Excel


Trước khi cài đặt các bạn lưu ý phải tắt hết toàn bộ các file Excel đang bật trên máy tính.

Tải gói cài đặt Acchelper tại đây và giải nén

Sau khi tải công cụ AccHelper theo link phía trên các bạn tiến hành vào thư mục vừa download file xuống ==> nhấn chuột phải lên file Acchelper.rar và chọn Extract Here để giải nén thư mục Acchelper như hướng dẫn của hình bên dưới.

giải nén file acchelper

CÀI ĐẶT TRÊN EXCEL 2007/ 2010/ 2013/ 2016

(*) Cài đặt Add-in trong Excel2007, 2010, 2013, 2016 hoặc cao hơn:

+ Bấm vào nút "File" (hoặc "Office Button" với word 2016)  là nút to, tròn ở góc đỉnh bên trái màn hình

acchelper đổi số thành chữ

+ Chọn "Excel Options"

acchelper đổi số thành chữ

+ Chọn "Add-Ins", màn hình phía bên phải, dưới đáy "Manage:" chọn "Excel Add-Ins" cuối cùng chọn "Go".

acchelper add in

+ Tại màn hình "Add-Ins" bạn làm như với Excel2003 trở về trước. Bấm chọn "Browse" và chọn file "AccHelper.xll" (Chỉ một file này là đủ).

+ Nếu Office của bạn là 64 bit, hãy chọn file theo đường dẫn "x64AccHelper.xll"

browser tới acchelper

chọn acchelper 32bit hoặc 64bit

chọn acchelper để đổi số thành chữ

kết quả đổi số thành chữ acchelper

Ví dụ:

=VND(1000) trả về font UNICODE là ngầm định.

CÀI ĐẶT TRÊN EXCEL 2003 VỀ SAU (KHÔNG LÀM NẾU EXCEL MỚI HƠN)

(*) Cài đặt Add-in trong Excel97/2000/2002(XP)/2003:

+ Vào menu Tools, chọn Add-Ins, "Add"/Thêm 2 tập tin

+ Chọn nút "Browse" và chọn file "AccHelper.xll", làm tương tượng lần nữa để cài "AccHelperEx.xla" (để đọc font unicode, hoặc để đọc các con số trên 15 chữ số.)

Ví dụ:

=VND(1000) trả về font TCVN3(ABC) là ngầm định. Muôn unicode thì công thức phải là
=VNDW(1000)  hoặc
=ToUNC(VND(1000))
(Hàm ToUNC() chuyển font ABC thành Unicode)

NẾU CÀI KHÔNG ĐƯỢC

(*) Nếu các bước cài đặt trên vẫn không được, bạn hãy copy các file và đường dẫn dưới đây:

1. Các file cần copy:
+ "AccHelper.xll"
+ "x64AccHelper.xll" - Nếu Office 64-bit.
+ "AccHelperEx.xla" Chỉ cần nếu cần dùng hàm VNDW, USDW để đọc các con số trên 15 chữ số.
2. Đường dẫn đặt file copy (Paste)
(Làm nhanh: Mở My Computer, dán đường dẫn dưới đây vào thanh địa chỉ rồi Enter)
+ Với Windows XP: C:Documents and Settings\%username%Application DataMicrosoftAddIns
+ Với Windows Vista hoặc cao hơn: C:Users\%username%AppDataRoamingMicrosoftAddIns

TÙY CHỈNH CÁCH ĐỌC

(*) Để thay đổi những thông số được thiết lập ngầm định cho các hàm cũng như cách đọc số của các hàm, có 2 cách:
1. Chạy file "AcchelperOptions.exe" chỉnh các thông tin trên đó.
2. Mở file "AccHelper.ini" trong thư mục chưa file add-in (mở bằng Notepad hay một trình soạn thảo nào đó), sửa các thông số cần thiết.

(*) Để tìm đọc hướng dẫn chi tiết và các ví dụ, bạn hãy mở file "Help.xls"

Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách cài đặt và sử dụng công cụ AccHelper để đổi số thành chữ trong Excel


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html

Post a Comment