Excel từ Cơ Bản đến Nâng Cao

LÀM QUEN EXCEL

Excel từ Cơ Bản đến Nâng Cao
Excel từ Cơ Bản đến Nâng Cao

1.LÀM VIỆC VỚI BẢNG TÍNH EXCEL

2.ĐỊNH DẠNG VỚI BẢNG TÍNH EXCEL3.XỬ LÝ DỰ LIỆU TRONG EXCEL4.Bắt đầu sử dụng Công thức(Formula) trong Excel5.LÀM VIỆC VỚI HÀM NGÀY,THÁNG TRONG EXCEL6. Phần 6: Các hàm số đếm (SUM, COUNT,...)

Bài 48 : Chia tổng tiền ra các mệnh giá trong Excel 
Bài 50 : Sử dụng hàm COUNT, COUNTA, COUNTBLANK 
Phần 7: Các hàm xử lý chuỗi

Bài 59 : Công cụ "thần kỳ" chỉ từ Excel 2013 mới có! 

Phần 8: Các hàm tham chiếu trong ExcelBài 62 : Sử dụng CHOOSEOFFSET (03/09/2018)
Bài 63 : Đảo ngược dữ liệu từ dưới lên trên trong Excel 
Bài 65 : Xác định thứ trong tuần dựa vào ngày tháng 
Bài 67 : VLOOKUP - Kiểm tra dữ liệu tồn tại trùng nhau giữa 2 sheet 
Bài 68 : Làm chủ HLOOKUP thật đơn giản 
Bài 69 : Casestudy: Đừng tốn 3 ngày khi có thể làm trong 5 phút 
Bài 70 : Làm điều kỳ diệu: Tạo ra bảng dữ liệu hàng nghìn dòng ngẫu nhiên trong 3 phút

Phần 9 . In ấn trong ExcelPhần 10: Excel nâng cao


Bài 73 : Sự kỳ diệu của công thức mảng - Array Formula 
Bài 74 : Ví dụ sử dụng công thức mảng và SUMPRODUCT 
Bài 75 : Các thành phần cơ bản của Biểu đồ (chart) trong Excel 
Bài 76 : Biểu đồ hình cột trong Excel 
Bài 77 : Vẽ biểu đồ hình tròn trong Excel 
Bài 78 : Vẽ 2 biểu đồ trên cùng 1 đồ thị trong Excel 
Bài 79 : Sử dụng Subtotal có dễ không? 
Bài 80 : Subtotal cho nhiều cột 
Bài 81 : Sử dụng Pivot Table làm báo cáo 
Bài 82 : Cách thức chạy một đoạn lệnh VBA trong Excel 
Bài 83 : Cách tạo, nạp và sử dụng Add-Ins trong Excel 
Bài 84 : Cách chuyển số thành chữ trong Excel 
Bài 85 : Hướng dẫn lập file kế hoạch, action plan trên Excel