[Microsoft Word] Hướng dẫn in hai mặt giấy trong Word

Hướng dẫn in hai mặt giấy trong Word, PDF, Excel


. Hướng dẫn cách in 2 mặt giấy trong Word:

Máy in không hỗ trợ in 2 mặt:

Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016
Bước 1:
Bạn sử dụng tổ hợp phím Ctrl + P để xuất hiện hộp thoại Print, hoặc vào File > Print.
Trong Print chọn Odd Page để in trang lẻ (trang 1, 3, 5,...) trước.
Bước 2:
Sau đó chọn Options:
Lưu ý, bạn không được tích vào ô Revers print order:
In văn bản 2 mặt với máy không hỗ trợ 
Bước 3:
Sau khi các trang lẻ in xong, chúng ta đảo ngược mặt tất cả các trang giấy vừa in. Rồi thực hiện thao tác như in trang lẻ, nhưng chọn mục Even pages để in các trang chẵn.
Cuối cùng nhấp chuột chọn Revers print order và OK để tiến hành in những trang còn lại.
Lưu ý, khi chuyển mặt để in giấy chẵn hoặc lẻ bạn nên thử 1-2 bản in trước để đảm bảo thuận cho cả 2 chiều, tránh việc in sai hỏng hoặc ngược giấy.

Máy in hỗ trợ in 2 mặt:

Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016
Bước 1:
Vào menu File chọn Print, hoặc sử dụng tổ hợp phím Ctrl + P.
Bước 2:
Trong Print Properties, chọn Finishing và đánh dấu chọn Print on both sides để tiến hành in 2 mặt giấy .
Hướng dẫn in hai mặt giấy trong Word, PDF, Excel
In văn bản 2 mặt với máy hỗ trợ